Rozvoj vědecké spolupráce SÚRO s vědeckými pracovišti v Chile

V lednu 2023 na vědecké návštěvě University of Andres Bello (UNAB) a institutu SAPHIR (Millenium Institute for Subatomic Physics at High-Energy Frontiers) byla dohodnuta další vědecká spolupráce SURO a UTEF s chilskými kolegy a to zejména v radonovém programu, výzkumu radonu jako prekursoru zemětřesení a v oblasti pokročilých detekčních technologií. Vědeckou spolupráci podpořil i velvyslanec ČR v Chile p. Bechný. Více na stránce Velvyslanectví ČR v Santiagu de Chile:

https://www.mzv.cz/santiago/cz/vzajemne_vztahy/chile/kulturni_a_skolska_spoluprace/vedecka_spoluprace_mezi_cr_a_chile_ma.html