Radiační situace v České republice je obvyklá

Monitorování radiační situace nyní probíhá sedm dní v týdnu 24 hodin denně v tzv. pohotovostním režimu. Kromě toho sledujeme zahraniční zdroje (oficiální měřicí sítě regulátorů i akademických pracovišť). Všechny naměřené hodnoty a informace bedlivě vyhodnocujeme a analyzujeme výsledky. Měřené hodnoty nevybočují z dlouhodobého průměru.

Informace týkající se aktuální radiační situace budeme pravidelně aktualizovat.

Další informace lze najít např. na webových stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, viz www.sujb.cz.