První týden v červnu proběhne mezinárodní cvičení leteckých monitorovacích skupin v Přerově

Mezinárodní porovnání evropských leteckých skupin se bude poprvé pořádat v České republice na přerovském letišti ve dnech 2. - 7. června 2024.

Cílem cvičení leteckých monitorovacích skupin je vzájemné seznámení týmů, monitorovacích postupů, kompatibility výsledků a rozsah možné spolupráce v případě radiační havárie kdekoliv v Evropě.

Hlavním organizátorem porovnání je Státní ústav radiační ochrany, veřejná výzkumná instituce (SÚRO, v.v.i.), Armáda České republiky a LOM PRAHA s.p., tradiční podnik nejen českého, ale i evropského a světového leteckého průmyslu.

Vzhledem k nízkému počtu leteckých skupin v Evropě (méně než 10) je důležitá možnost jejich spolupráce na mezinárodní úrovni. Cvičení tohoto typu jsou pravidelně organizována evropskými státními organizacemi zabývajícími se leteckým monitorováním radiační situace a jsou zaměřena na procvičení vzájemné spolupráce pro případy mimořádných událostí spojených s únikem radioaktivních látek. Letecká skupina SÚRO – AČR se k porovnáním připojila v roce 2015 a letos cvičení proběhne poprvé na území ČR. Akce se zúčastní letecké skupiny Německa, Francie, Švýcarska a České republiky.

Během cvičení proběhne monitorování radiační situace na vybraných lokalitách (jedná se o měření přírodní radioaktivity a zbytku cesia jako pozůstatku havárie v Černobylu). Pro tato měření budou využity citlivé přístroje umístěné na palubě vrtulníku.