Prezentace projektu RAMESIS na Veletrhu nápadů učitelů fyziky 24 v Hradci Králové

Veletrh nápadů učitelů fyziky (VNUF), je přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami, motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit.

V sobotu 31.8. se pak návštěvníci mohli seznámit i s naší prezentací nazvanou “Občanské monitorování radiace – projekt RAMESIS”, zaměřenou na zvýšení znalostí a porozumění problematice ionizujícího záření a radiační ochrany.

prezentace_projektu_ramesis 

Prezentace projektu RAMESIS

Návštěvníci konference se mohli naživo seznámit a vyzkoušet si detektory radiace, vyvinutými a pořízenými v rámci projektu RAMESIS, které SÚRO bezplatně zapůjčuje školám, vybraným institucím i jednotlivcům z řad veřejnosti. Jedná se jak o fixní staničky pro kontinuální měření a předávání dat určené pro instalaci v budovách, tak o mobilní detektory Safecast vhodné především pro terénní mapování radiace např. při školních výletech. Součástí byla i široká nabídka informačních materiálů a letáčků.

detektory_a_informacni_materialy

 Detektory a informační materiály

Zájemci si mohli vystavované detektory i nástroje pro zpracování dat a jejich prezentaci na lokální úrovni i na webovém portálu dat (webová aplikace Ramesis, wiki, software QGIS) vyzkoušet přímo na místě a využít i možnost odborné konzultace některých témat s pracovníky SÚRO.

diskuze_s_ucastniky_konference

Diskuze s účastníky konference

Zájem o tuto oblast byl mezi účastníky akce až nečekaně vysoký, naznačující dobré možnosti rozšíření aktivit projektu na školy i další instituce a veřejnost.