Nad územím ČR zjištěna stopová množství I-131

Přestože obsah jódu v ovzduší v žádném případě neohrožuje zdraví obyvatel, SÚJB vydal pokyn ke změně režimu monitorování tak, aby bylo získáno co nejvíce dat. Od 18.11.2011 pracuje celá síť opět v týdenním režimu monitorování.

Jako nejpravděpodobnější původce kontaminace byl označen „Institute of Isotopes Ltd., Budapest” (zprávu uvedla MAAE, 18.11.2011 s odkazem na oficiální informací  Hungarian Atomic Energy Authority (HAEA))

Hodnoty objemových aktivit aerosolové a plynné složky I 131 jsou uvedeny na obrázcích. Naměřené hodnoty koncentrace radioaktivního jodu I-131 v ovzduší jsou nižší, než jaké byly na území České republiky v březnu 2011 po havárii JE Fukušima. Od 18.11. 2011 leží hodnoty I 131 v plynné i aerosolové formě ve všech monitorovacích místech pod mezí detekce, proto již dále nejsou uváděny.