Mírně zvýšené koncentrace některých umělých radionuklidů v ovzduší v červnu na severu Evropy

Podobné koncentrace radionuklidů byly zachyceny také mezinárodním monitorovacím systémem CTBTO (The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization). Jedná se o koncentrace, které jsou z hlediska zdravotních účinků bezvýznamné, a to i v místech, kde byly detekovány. Zdroj výskytu uvedených radionuklidů v ovzduší se zatím nepodařilo identifikovat, nicméně k detekci podobného složení umělých radionuklidů občas v této oblasti dochází.

Informaci lze nalézt také na internetových stránkách SÚJB

Na území ČR nebyla v uplynulých týdnech zaznamenána ani stopová množství uvedených radionuklidů, kromě běžných hodnot aktivity Cs-137, který je detekován pravidelně jako důsledek havárie JE v Černobylu a testů jaderných zbraní v atmosféře v 60. letech minulého století.

Informace o aktuální radiační situaci lze nalézt na stránkách SÚRO a SÚJB

Informace týkající se této události shrnuje Zpráva MAAE