Měření v areálu Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí.

V reportáži v Televizních novinách TV NOVA bylo dne 1. 10. 2011 vysloveno podezření, že se v areálu Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí (dále Ústav) mohou nacházet ukryté radioaktivní zářiče. To samozřejmě způsobilo značné znepokojení mezi pracovníky a pacienty tohoto zařízení, proto se vedení Ústavu obrátilo na Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) s přáním, provést proměření areálu Ústavu s ohledem na možné ohrožení osob.

SÚJB požádal Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. Praha (SÚRO) o screeningové měření areálu Ústavu, aby se ověřilo, zda se  areálu Ústavu nevyskytují místa se zvýšenou hodnotou dávkového příkonu, oproti normálně se vyskytujícím hodnotám přírodního pozadí. Pracovníci SURO provedli toto screeningové měření dávkových příkonů standardními přístroji používanými mobilními skupinami SÚRO k podobným účelům v neděli 2. 10. Na základě požadavku vedení Ústavu byly proměřeny trasy kolektorů A – C, D a F v suterénu Ústavu a areál Ústavu, kdy zvláštní pozornost byla věnována lokalitám, kde se mohou častěji nacházet zejména klienti Ústavu, příp. jejich rodiny (lavičky, dětské hřiště, apod.) a místům, kde se prováděly zemní práce. Výsledky měření potvrdily, že v uvedených prostorách se nenacházejí žádná místa se zvýšenou úrovní dávkových příkonů (vyšší než by odpovídalo běžným výkyvům přírodního pozadí způsobeným např. přítomností žuly a jiných materiálů obsahujících přírodní radionuklidy - 0,15 – 0,28 mikroSv/h).

Ve zmíněné reportáži TV NOVA se totiž uvádělo, že před desítkami let byly radioaktivní zářiče Ra-226 ukládány do jakési hluboké šachty v areálu Ústavu (na Tomto místě se v období před 2. světovou válkou nacházel Státní radiologický ústav). K tomu je třeba podotknout, že pokud by se tyto zářiče nacházely v hloubce 2 m pod zemí a více, pak by, v důsledku absorpce ionizujícího záření v této vrstvě zeminy, nad zemským povrchem nebyl dávkový příkon zvýšen nad úroveň přírodního pozadí.