Kurzy další odborné přípravy

Připravili jsme kurzy další odborné přípravy pro oblast lékařského ozáření formou e-learningu.

Kurzy pro osoby se zvláštní odbornou způsobilostí pro hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření a pro soustavný dohled pro oblast radioterapie byly spuštěny 15. 7. 2021.Během léta 2021 budou spuštěny následující kurzy:

  • Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – řízení a vykonávání hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření v radiodiagnostice
  • Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním
  • radiační ochrany v radiodiagnostice
  • Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním
  • radiační ochrany v nukleární medicíně
  • Vzdělávací kurz Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta na pracovištích se zubním rentgenovým zařízenímVíce informací naleznete na https://nabidka.radiacniochrana.cz.