Kompletace pilotní monitorovací minisítě pro on-line monitorování gama aktivity povrchových vod

Pracovníci SÚRO v.v.i. a NUVIA Group ukotvili sofistikovanou konstrukci s vertikálním pojezdem do dvanáctimetrové boční stěny přehrady v blízkosti vyústění kapalných výpustí z JE Temelín. V 18:52 stanice poskytla první měřená data. Tímto okamžikem byl zkompletován prototyp monitorovací minisítě, jeden z hlavních výstupů projektu SPOLMURA

600x-SPOLMURA1

Kotvení pojezdové konstrukce do boční stěny přehrady Kořensko

 

600x-SPOLMURA2

Monitorovací systém sestává z ponorné sondy (v popředí) a z řídící jednotky vybavené autonomním napájením a dálkovým přenosem dat

 

Monitorovací stanice v Kořensku tak doplnila další dvě monitorovací stanice stejného typu zprovozněné na řece Moravě v Ivančicích a na Vltavě v Praze. Komplikovaná situace v lokalitě Kořensko, vyžadující vyvinutí konstrukce umožňující operativní změny polohy sondy podle kolísání vodní hladiny, byla příčinou toho, že tato stanice byla instalována opožděně. Dne 22.10. dosáhla hladina vody pod přehradní nádrží sezónního minima a to byl ideální okamžik k završení více než dvojleté spolupráce pracovních týmů SÚRO v.v.i. a Nuvia Group. Přístroj vyvinutý v rámci projektu SPOLMURA i konstrukce s vertikálním pojezdem byly vyrobeny v konstrukčních dílnách NUVIA Group, ukotvení systému do vertikální stěny přehrady bylo symbolicky provedeno rukou hlavního řešitele a současně manažera projektu ze SÚRO v.v.i.

 

600x-SPOLMURA3

Detekční sonda monitorovacího systému umístěná na vertikálním pojezdu s plováky

 

Vyvinutý monitorovací systém je určen k on-line stanovení aktivity gama v povrchových vodách. Systém byl koncipován pro účely havarijního monitorování (SÚJB 2016 a). Jeho konstrukce je založena na detekci gama aktivity pomocí ponorného NaI(Tl) detektoru o rozměrech 3*3 palce, což je konstrukce oproti jiným přístrojům stejného účelu jednodušší a méně zranitelná. Ojedinělá je také nezávislost systému. Přístroj je zcela autonomní a automatický, napájení je řešeno kombinací bateriového systému se solárním panelem, datový přenos kombinací GPRS modulu a satelitního telefonu.

Ke zpracování získaných spekter je využíván dekonvoluční algoritmus NASVD (Hýža a Rulík, 2017), umožňující snížení vlivu kolísání pozadí. Dlouhodobý sběr dat v poloterénních podmínkách ukazuje, že díky metodě NASVD je detekční citlivost na klíčový radionuklid 137Cs pro tento ponorný systém srovnatelná s přístroji podstatně komplikovanější konstrukce. Zároveň je možné při delších časech sběru dat systém uplatnit i při provádění normálního monitorování s významně vyššími nároky na detekční citlivost (Fejgl a Hýža, 2019)

 

600x-SPOLMURA4

Řídící jednotka s bateriovým systémem a se solárním panelem po instalaci

 

Minisíť tří monitorovacích stanic bude v nadcházejících měsících testována v pilotním režimu s cílem ověřit citlivost systému na klíčové radionuklidy, zejména 137Cs a 131I. Cílem je tento monitorovací systém začlenit do systému připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou událost v České republice (SÚJB 2016 b)

Literatura:

Fejgl M., Hýža M.: Development of an autonomous station for measurements of artificial gamma activity in surface water bodies. J. Environ. Radioact., 2019, 204: 42-48.

Hýža M., Rulík P.: Low-level atmospheric radioactivity measurement using a NaI(Tl) spectrometer during aerosol sampling. Appl. Radiat. Isot. 2017, 126: 225-227.

SÚJB 2016 a, Vyhláška o monitorování radiační situace. 2016. 360/2016 Sb.

SÚJB 2016 b, Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události 359/2016 Sb.