Jaderné Ženy podepisují na SÚRO, v. v. i. memorandum

 image_001

Společnost Women in Nuclear Global (WiN Global) je globální organizací sdružující více než 35 000 žen ze 120 zemí pracujících v oblastech jaderné energetiky, medicíny a zdravotnictví.

 

Prezidentky sdružení Women in Nuclear Czech (WiN Czech) Larisa Dubská a Women in Nuclear Korea (WiN Korea) Young‐mi Nam podepsaly v druhé polovině měsíce června na SÚRO, v. v. i. Memorandum o porozumění zaměřené na budoucí spolupráci obou organizací v oblasti informačních aktivit. V rámci memoranda budou obě organizace sdílet své technologie a lidské zdroje, vyměňovat si informace a organizovat technické workshopy a semináře. Společným cílem je především posílení spolupráce mezi oběma zeměmi.

 

Ředitel SÚRO, v. v. i. RNDr. Zdeněk Rozlívka seznámil přítomné dámy s historií a aktivitami Státního ústavu radiační ochrany, poté následoval seminář.

 image_002

image_003

image_004