Informační portál pro radiační mimořádné události

Informační portál vznikl za podpory projektu ministerstva vnitra VH2017202006 „Inovace havarijní připravenosti pro zajištění havarijní odezvy v časné a střední fázi radiační havárie jaderných zařízení“

Portál je dostupný na adrese rmu.suro.cz