Informace k Ru-106 v ovzdusi

Kromě podrobností k výskytu ruthenia v naší dřívější aktualitě můžete nalézt další informace ohledně výskytu Ru-106 v Evropě  například na stránkách Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

Výskyt Ru-106 byl potvrzen ruskou Federální službou pro hydrometeorologii a monitorování životního prostředí (Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)) a to v období na konci září 2017.

Aktuálně můžeme doplnit, že v období po 24. 10. bylo Ru-106 detekováno pouze jednou, a to ve velmi nízké koncentraci na úrovni 0,001 mBq/m3. Obrázek 1 ilustruje maximální zaznamenanou aktivitu (koncentraci) Ru-106 v ovzduší ČR v daném monitorovacím období. Takto nízké aktivity v řádech max. několika desítek mBq/m3 nepředstavují ohrožení zdraví občanů ČR a vůči přírodním zdrojům ozáření, jako je například všudypřítomný radon v ovzduší, jsou zcela zanedbatelné. Podrobnější informace k tomuto srovnání jsme uvedli v předchozím sdělení.

Obrázek 1 – maximální detekované aktivity Ru-106 v ovzduší ČR v jednotkách mBq/m3 (aktualizováno 20. 11. 2017)

 

max_val_2_mini

Poznámka: Pozitivní hodnoty z jednotlivých monitorovacích míst jsou uvedeny v Tabulce 1 předchozího sdělení (tabulka je průběžně aktualizována).

Díky pokročilým detekčním metodám bylo možné určit okamžik příchodu kontaminovaného vzduchu s přesností na několik hodin. Na těchto výsledcích byla provedena analýza zpětných trajektorií vzdušného proudění, která ukázala, že kontaminované vzdušné masy přicházely do monitorovacího místa Praha (kde se provádí nejcitlivější měření) z východu. Obrázek níže však neukazuje šíření Ru-106 v ovzduší, ale pouze směr, odkud foukal vítr do Prahy v období výskytu nejvyšších detekovaných hodnot.

Obrázek 2 – směr atmosférického proudění do Prahy v období nejvyšších detekovaných hodnot Ru-106

btraj_prague

Pozitivní hodnoty Ru-106 byly zjištěny nejenom v České republice, ale i v dalších evropských zemích. Na základě všech dostupných měření a znalosti atmosférického proudění lze odhadnout pravděpodobnou polohu místa úniku radionuklidu (viz obrázek níže). Ani tento obrázek však neukazuje šíření radioaktivního mraku, ale ilustruje výstup matematického modelu, který odhaduje tzv. lokaci zdroje. Čím je barva tmavší, tím je vyšší pravděpodobnost, že z daného místa na mapě došlo k úniku. Z obrázku je patrné, že se místo úniku nachází nejspíše v Rusku. Bez dalších informací (zejména ruských měření) ale není přesnější určení možné.

Obr.3 – Pravděpodobná poloha zdroje Ru-106, výstup matematického modelu

 

lokace_ru106_mini

Lokace zdroje byla odhadnuta prostřednictvím inverzního bayesovského modelování pracovníky oddělení adaptivních systému ÚTIA AVČR.