Další informace k výskytu Ru-106 v ovzdusi

Dne 21. 11. 2017 zveřejnila ruská federální hydrometeorologická služba Roshydromet na svých internetových stránkách zprávu o měření Ru-106 v ovzduší na území Ruské federace v oblasti Jižního Uralu. O měření Ru-106 v ovzduší na území České republiky jsme veřejnost informovali ve dvou dřívějších aktualitách z 3. 10. 2017 a 10. 11. 2017.

Nejvyšší hodnoty byly podle Roshydrometu naměřeny 26. 9. 2017 – 1. 10. 2017 ve městě Argayaš (Čeljabinská oblast). Naměřené hodnoty sumární aktivity beta 986 krát překročily běžně měřené hodnoty v tomto místě.

Na obrázku níže je poloha města Argayaš zakreslená do výstupu matematického modelu, který ukazuje pravděpodobnou polohu zdroje Ru-106 (čím tmavší barva, tím pravděpodobněji se podle atmosférického modelu zdroj Ru-106 nalézá v daném místě).

 

lokace_ru106_argayas_mini_0

 

Lokace zdroje byla odhadnuta prostřednictvím inverzního bayesovského modelování pracovníky oddělení adaptivních systému ÚTIA AVČR.

ROSATOM jako reakci na zprávu Roshydrometu zveřejnil prohlášení, ve kterém vylučuje, že by k úniku Ru-106 došlo z jaderného průmyslového komplexu Mayak (wiki, oficiální web), který je od Argayaše vzdálen cca 20 - 30 km. Dodává, že Ru-106 již řadu let v Mayaku nezpracovávají. Současně vylučují únik přímo z jaderného reaktoru, který by byl doprovázen i dalšími umělými radionuklidy, které však nebyly zjištěny. *)

Tiskové prohlášení dále uvádí, že extrémně vysoké hodnoty byly naměřeny rovněž na Slovensku a v Rumunsku. Objemové aktivity měřené na území Slovenské republiky publikované na stránkách ÚVZSR se ovšem pohybují na úrovni maximálně desítek mBq/m3. Jedná se o podobně nízké hodnoty, jaké byly naměřeny na území České republiky, které nepředstavují žádné zdravotní riziko pro obyvatele a nelze je v žádném případě považovat za extrémně vysoké.

Výsledky zveřejněné Roshydrometem jsou udávány jako sumární aktivita beta. Ačkoliv se udávají v jednotkách Bq/m3, stejně jako objemové aktivity publikované SÚRO, nejedná se o stejné veličiny a nelze je jednoduše porovnávat.

 

*) Výsledky monitorování z české databáze MonRas se automaticky přenášejí do evropské databáze EURDEP. Při přenosu hodnot však na začátku října došlo k technické chybě, kdy byly meze citlivosti některých radionuklidů chybně interpretovány jako pozitivně zjištěné aktivity.

Zvýšené hodnoty objemové aktivity I-131, Cs-134 a Cs-137, byly ve skutečnosti pod mezí detekce tj. tyto radionuklidy nebyly pozitivně v atmosféře zjištěny. Vyšší hodnota detekčních limitů souvisí s režimem monitorování, kdy v zájmu rychlejšího informování veřejnosti probíhalo měření v kratších intervalech než je běžné.

Dlouhodobý vývoj objemových aktivit radionuklidů v ovzduší publikovaný na stránkách SÚRO si vedle databáze MonRaS můžete prohlédnout také na této stránce.

 

12. prosince 2017 problematice věnoval poměrně rozsáhlý článek ruský zpravodajský deník 74 (web: 74.ru)