Czech-Japan - IAEA workshop for the Fukushima Prefecture - The Centre for Environmental Creation

Cílem setkání bylo seznámit s japonské kolegy s českými postupy při nápravě kontaminovaného území.

Další informace k setkání naleznete v sekci věnované výsledkům naší výzkumné práce