Aktuality

Seminář k běžícímu projektu bezpečnostního výzkumu ministerstva vnitra IMPAKT

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT Praha, Státní ústav radiační ochrany v.v.i, Sociologický ústav AV, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví uspořádaly 14.11.2022 v posluchárně SURO, Bartoškova 28 seminář projektu IMPAKT - Centrum pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého vzniku mimořádných jaderných a radiačních událostí.