MONTE-1

Pro účely testování různých detekčních systémů ve složitých polích záření gama pro havarijní monitorování bylo v letech 2013-2015 spoluřešiteli Státním ústavem radiační ochrany, v. v. i. a Katedrou jaderných reaktorů ČVUT vyvinuto nové experimentální zařízení MONTE-1. Toto zařízení v součinnosti se školním jaderným reaktorem VR-1 umožňuje pokročilé testování detekčního vybavení monitorujících a zasahujících skupin v případě jaderných havárií. Pole štěpných produktů jsou generována ozářením různých druhu paliv (palivový proutek EK-10, peleta UO2, palivový článek IRT-4M) v aktivní zóně reaktoru VR-1. MONTE-1 vzhledem ke své modulární a stavebnicové koncepci umožňuje vysokou variabilitu využití pro různé typy experimentů, je doplněno komplexním monitorovacím systémem dávkových příkonů s bezdrátovým přenosem dat a je řízeno prostřednictvím webově orientované aplikace Monte-Manager, kterou lze ovládat z PC, tabletu, či mobilního telefonu. Zařízení je doplněno příslušnou certifikovanou metodikou.

Souhrnné informace o projektu jsou uvedeny na stránce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací http://www.rvvi.cz

Zařízení MONTE-1 bylo vyvinuto za finanční podpory projektu VG20132015119, který byl realizován v rámci Bezpečnostního výzkumu MVČR. Konstrukci a výrobu zajistila firma LYNAX.

Pohled z ochozu reaktorové haly na zařízení MONTE-1 :

Image
Pohled z ochozu reaktorové haly na zařízení MONTE-1

Přesun transportního kontejneru :

Image
Přesun transportního kontejneru

Posuvný vozík s HPGe detektorem :

Image
Posuvný vozík s HPGe detektorem