Nacházíte se zde: Úvod / Otázky a odpovědi / Jaké hodnoty dávkového příkonu můžeme v ČR očekávat?

Jaké hodnoty dávkového příkonu můžeme v ČR očekávat?

Článek poskytuje základní informace týkající hodnot dávkových příkonů na území České Republiky a je vhodný nejen pro uživatele detektorů Safecast bGeigie Nano.

 

V textu je pro zjednodušení uváděna veličina "dávkový příkon" s jednotkou "microSv/h (μSv/h)" , tak jak se celosvětově používají při komunikaci s veřejností, nejen mezi uživateli přístrojů Safecast. Přesněji se jedná o hodnoty příkonu prostorového dávkového ekvivalentu záření gama.

Základní přehled o radioaktivitě horninového podloží České Republiky poskytuje Radiometrická mapa České republiky (Magdalena Manová, Milan Matolín, 1995).

Radiometrická data z WMS dat ČGS

Zdroj ČGS - Atlas map České republiky GEOČR500 2. Radiometrická mapa

Zdrojem radioaktivity hornin jsou přírodní radioaktivní prvky, které jsou v nich obsažené. Největší podíl má radioaktivní izotop draslíku K-40, jehož koncentrace v horninách zemské kůry je řádu několika hmotnostních procent. Dále jsou to izotopy uranu a thoria a produkty jejich rozpadu (zahrnuje i radon a jeho dceřinné produkty). Těch je řádově 10 000x méně než draslíku.

Obsahu radioaktivních prvků v horninovém podloží ČR odpovídá příkon záření gama na zemském povrchu v rozsahu cca 0,006 - 0,245 μSv/h. K této hodnotě přispívá také tzv. kosmické záření, které ji navyšuje o cca 0,001 μSv/h, takže konečný rozsah je 0,007 - 0,246 μSv/h. Na zvýšené hodnoty dávkových příkonů narazíme v oblastech se žulovým podložím (například v oblasti tzv. Třebíčského masivu) nebo v oblastech bývalých ložisek uranových rud - Příbramsko, Jáchymovsko apod. Nejnižší hodnoty dávkových příkonů lze najít v oblastech s vápencovým podložím, mramory apod.

Dávkový příkon a dávka

Na obrázku jsou znázorněny některé situace a odpovídající hodnoty dávkového příkonu. Je vidět, že hodnota 1 μSv/h (čtyřikrát vyšší dávkový příkon než maximální hodnota přírodního pozadí podle radiometrické mapy) je dle české legislativy přípustná pro obytné prostory a že na palubě dopravního letadla jsou hodnoty dávkového příkonu ještě cca 5x vyšší.

dávkové příkony - schéma

Pokud se hodnota dávkového příkonu v μSv/h vynásobí dobou pobytu v daném prostředí v hodinách, zjistí se přibližně dávka v μSv během pobytu. Tu lze porovnat s níže uvedenými příklady:

Hodnoty dávek - schéma

Na závěr lze zmínit některé přírodní extrémy v zahraničí - na plážích v brazilském Guarapari je možné naměřit dávkový příkon až 50 μSv/h, v některých částech indického státu Kerala kolem 2 μSv/h a v íránském Ramsaru až 10 μSv/h. Ve všech případech jde o zvýšené hodnoty přírodního původu - v prvních dvou případech jde o tzv. monazitové písky (monazit je minerál s vyšším obsahem radioaktivního thoria), v Íránu jde o horniny s vysokou koncentrací radia.

 

Reference:

Radiometrická mapa České republiky (Magdalena Manová, Milan Matolín, 1995)

Přírodní radioaktivita a problematika radonu