Ramesis-archiv

From Czechrad
Jump to navigation Jump to search

Projekt RAMESIS


Stacionární měření - fixní staničky RAMESIS, pixelové detektory


Online aplikace RAMESIS

S ohledem na zvýšené nároky na HW/SW zabezpečení staniček ze strany IT SÚRO byl pozastaven online provoz fixních staniček RAMESIS. Data se tedy na mapě neaktualizují. Stanička je nicméně i nadále měří a naměřená data je možné stahovat lokálně.

Online aplikace RAMESIS

Online aplikace RAMESIS

Aplikace RAMESIS je interaktivní webová aplikace zajišťující prezentaci dat ze stacionárních staniček i mobilních přístrojů SAFECAST v mapě, tabulkách a grafech. K dispozici je na adrese https://www.suro.cz/aplikace/ramesis/


Construction-cone-300px.pngProbíhá aktualizace stránky