Aktuality

From Czechrad
Jump to navigation Jump to search

Prezentace projektu RAMESIS účastníkům krajského kola fyzikální olympiády ve Slaném

V době konání 61. celostátního kola fyzikální olympiády, 27. 2. 2020, proběhlo na Gymnáziu Václava Beneše Třebízského ve Slaném několik přednášek a praktických ukázek týkajících se radioaktivity a principů radiační ochrany.

Pro studenty byly připraveny prezentace, které je populární formou seznámily s obecnými aspekty radioaktivity (přehled zdrojů ionizujícího záření, zajímavosti o přírodním záření hornin nebo o kosmickém záření) a radiační ochrany, problematikou radonu a havarijní připraveností. Účastníci setkání se dozvěděli podrobnosti o oficiální monitorovací síti v ČR včetně prezentace výsledků monitorování pro veřejnost na webu SÚJB - MonRas a o možnostech občanských měření přístupných z webu SÚRO (aplikace RAMESIS a wiki RAMESIS).

V rámci praktické části si studenti mohli vyzkoušet mobilní detektory SAFECAST bGeigie Nano a fixní staničky RAMESIS při řešení úloh demonstrujících vlastnosti ionizujího záření.

Studenti si prohlížejí fixní staničky RAMESIS
Praktické cvičení s detektory Safecast

Prezentace projektu RAMESIS na Veletrhu nápadů učitelů fyziky 24 v Hradci Králové

Ve dnech 30. 8. - 1. 9. 2019 proběhla v prostorách Univerzity Hradec Králové konference “Veletrh nápadů učitelů fyziky” (VNUF), který “je přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami, motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit”.

V sobotu 31.8. se pak návštěvníci mohli seznámit i s naší prezentací nazvanou “Občanské monitorování radiace – projekt RAMESIS”, zaměřenou na zvýšení znalostí a porozumění problematice ionizujícího záření a radiační ochrany.

Prezentace projektu RAMESIS

Návštěvníci konference se mohli naživo seznámit a vyzkoušet si detektory radiace, vyvinutými a pořízenými v rámci projektu RAMESIS, které SÚRO bezplatně zapůjčuje školám, vybraným institucím i jednotlivcům z řad veřejnosti. Jedná se jak o fixní staničky pro kontinuální měření a předávání dat určené pro instalaci v budovách, tak o mobilní detektory Safecast vhodné především pro terénní mapování radiace např. při školních výletech. Součástí byla i široká nabídka informačních materiálů a letáčků.

Detektory a informační materiály

Zájemci si mohli vystavované detektory i nástroje pro zpracování dat a jejich prezentaci na lokální úrovni i na webovém portálu dat (webová aplikace Ramesis, wiki, software QGIS) vyzkoušet přímo na místě a využít i možnost odborné konzultace některých témat s pracovníky SÚRO.

Diskuze s účastníky konference

Zájem o tuto oblast byl mezi účastníky akce až nečekaně vysoký, naznačující dobré možnosti rozšíření aktivit projektu na školy i další instituce a veřejnost.

Workshopy projektu RAMESIS se studenty a učiteli

V rámci projektu RAMESIS (ID: VI20152019028, Radiační měřící síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí) proběhly ve spolupráci s kolegy z Laborky.cz dva workshopy.


15.9. 2018 - měření na haldě bývalého uranového dolu a následné zpracování dat

Terénní část workshopu proběhla přímo v terénu na haldě bývalého uranového dolu poblíž města Slaný. Cílem bylo ukázat zájemcům z řad studentů měření dávkového příkonu přístrojem Safecast bGeigie Nano.

Terénní měření s přístrojem SAFECAST

Při terénním měření bylo najednou nasazeno 11 přístrojů Safecast, díky čemuž bylo možné celou zájmovou oblast rychle a podrobně proměřit.

Naměřená data byla následně zpracována na pracovišti Laborky.cz: stažena z přístrojů a zobrazena v mapě s využitím open-source programu QGIS. Výsledkem byla mapa vhodná pro tisk:

Mapový výstup vyrobený v programu QGIS

Data byla po zpracování nahrána i na web Safecast, kde se po schválení stala součástí interaktivní veřejné mapy Safecast Tile Map. Současně byly prezentovány informace a materiály dostupné zde na wiki. Prezentaci si můžete stáhnout zde (formát PDF).

11.10. 2018 - workshop v rámci konference k projektu Celorepubliková síť Laborky.cz

V rámci druhého workshopu proběhla v prostorách bunkru Drnov prezentace projektu RAMESIS zúčastněným zástupcům škol zapojených v projektu Celorepubliková síť Laborky.cz. Prezentaci si můžete stáhnout zde (formát PDF).

Účastníci se zde mohli seznámit s kompletním portfoliem výsledků projektu zahrnujícím stacionární detektory pro umístění v budovách škol, mobilními detektory Safecast i softwarovým řešením zahrnujícím centrální aplikaci RAMESIS, informační portál a desktopové nástroje pro lokální práci s daty.

Praktická ukázka přístroje SAFECAST účastníkům konference

Praktická část zahrnovala představení přístrojů SAFECAST bGeigie Nano, včetně možnosti vyzkoušet si s přístrojem měření v terénu během krátké procházky po okolí. Výsledky byly následně zpracovány a nahrány do interaktivní mapy Safecast Tile Map, kde jsou nyní po schválení veřejně dostupné.