Czechrad:Czechrad

From Czechrad
Jump to navigation Jump to search

Přístroj CzechRad je vyráběn v rámci výzkumného projektu Centrum pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého vzniku mimořádných jaderných a radiačních událostí (VJ01010116), což je projekt Strategické podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) Ministerstva vnitra České republiky.

MV logo.png


IMPAKT schema.png