O projektu RAMESIS

From Czechrad
Jump to navigation Jump to search

Projekt RAMESIS - Radiační měřicí síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí (v rámci bezpečnostního výzkumu MV ČR).

Zkušenosti nejen z havárií v Černobylu a Fukušimě ukázaly, že základním předpokladem pro získání a udržení důvěry veřejnosti při řešení krizových situací a její participaci na realizaci nezbytných ochranných opatření je otevřený přístup veřejnosti k aktuálním informacím o nastalé radiační situaci. Navíc v dnešním světě informačních technologií a sociálních sítí prakticky nelze zabránit šíření jakýchkoli informací (a bohužel i dezinformací).

Neopominutelnou roli v tomto procesu hrají i tzv. občanská měření a občanské měřicí sítě, umožňující získávání širokého rozsahu dat a informací přímo občany na základě dobrovolnosti - potřebné vybavení je dnes dostupné i pro širší veřejnost a vlastní provádění základních jednoduchých je zvládnutelné i na laické úrovni. Za předpokladu doplnění občanských měření o „nadstavbu“, umožňující jednoduché sdílení výsledků občanských měření i jejich kvalifikovanou interpretaci příslušnými odborníky, tak vzniká nástroj k významnému rozšíření kapacity stávajících státních monitorovacích sítí, umožňující mj. i efektivní využití odborných kapacit na oblasti, kde je jich aktuálně potřeba. (např. k orientačnímu proměření celé silniční sítě ČR by při použití cca 333 mobilních měřičů stačil jediný den!).

Schéma sítě RAMESIS

SÚRO pro tento účel vyvíjí v rámci projektu bezpečnostního výzkumu MV „RAMESIS“ technické prostředky pro občanská měření - měřiče a centrální systém pro sběr, ukládání a prezentaci výsledků občanských měření, vč. nástrojů pro lokální prezentaci výsledků měření uživateli (s online i offline mapovými podklady), a poskytuje odbornou a informační podporu pro vlastní provádění měření a pro interpretaci jeho výsledků, a vytváří i platformu pro širší informování veřejnosti o problematice radiační ochrany. SÚRO umožňuje zájemcům z řad institucí a škol zapůjčení měřicí techniky (bezplatně výměnou za poskytování výsledků měření).

Měřiče pro průběžné stacionární měření vyvíjí v rámci projektu ÚTEF, pro mobilní měření jsou využity přístroje SAFECAST bGeigie Nano.