QGIS pluginy vytvořené studenty FSv ČVUT v Praze - GeoForAll Lab

From Czechrad
Jump to navigation Jump to search

Úvod

Významná část měřených dat, se kterými SÚRO pracuje, obsahuje i geografické informace o poloze. Software k jejich vyhodnocování (GIS) je používám různý - od několika licencí ArcGIS a MapInfo se používá hlavně open-source program QGIS a pro pokročilé zpracování dat program SAGA GIS.

Proč open-source?

Výhod a důvodů nasazení open-source softwaru bylo více:

  • bezplatná dostupnost – lze nasadit na libovolný počet počítačů a snadno tak zajistit jejich vzájemnou nahraditelnost v terénu apod.
  • flexibilnost - možnost legální úpravy software a jeho nástrojů pro potřeby uživatele bez nutnosti složitých jednání s vývojáři software

Bezplatná dostupnost pro každého uživatele bez ohledu na způsob použití (student, domácnost, firma) nám také umožnila využití QGISu spolu s na zakázku vyvinutým Safecast pluginem pro zpracování dat z přístrojů Safecast používaných v rámci programu RAMESIS. Kdokoliv si může zdarma stáhnout QGIS a náš plugin a pracovat s daty stejně jako to děláme my.

Spolupráce s FSv ČVUT - GeoForAll Lab

SÚRO se zabývá komunikací s veřejností a jejím vzdělávání v oblasti radiační ochrany nejen v rámci projektu RAMESIS, ale i v dalších např. Radonový program ap. S ohledem na specifičnost zpracovávaných dat vyvstává i poptávka po specifických nástrojích do QGISu, ale SÚRO ji nedokáže vlastními silami uspokojit.

Postupně byla navázána spolupráce s GeoForAll Lab, fungující v rámci Katedry geomatiky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze (FSv ČVUT). Česká “pobočka” GeoForAll Lab v rámci ČVUT v Praze je součástí mezinárodní sítě zastřešené organizacemi Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) a International Cartographic Association (ICA). Cílem je rozvíjet možnosti spolupráce pro akademické, průmyslové a vládní organizace v oblasti open-source GIS softwaru a otevřených dat.

SÚRO vypisuje témata prací na základě toho, jakou funkcionalitu od QGIS pluginu potřebuje, poskytuje vstupní data a další podklady k tematice. Během vývoje pak zajišťuje konzultace a provádí průběžné testování pluginu.

GeoForAll Lab (ČVUT) témata nabízí studentům a v případě zájmu o dané téma dojde k realizace v rámci semestrálních projektů, bakalářských nebo magisterských prací. Také zajišťuje školitele i kompletní technickou infrastrukturu a stará se i o zveřejnění zdrojového kódu, hotového pluginu a dokumentace.

Vyvinuté pluginy

Výsledkem práce studentů jsou funkční a v ideálním případě odladěné zásuvné moduly (pluginy) pro QGIS, včetně kompletní dokumentace a zdrojového kódu. Licence pluginů je totožná jako licence QGISu - GNU General Public License, GNU GPL. Všechny takto vytvořené pluginy jsou k dispozici i zájemcům z řad veřejnosti. Použitá licence umožňuje další rozvoj pluginů do budoucna.

Kliknutím na název pluginu se dostanete na stránku s podrobnějšími informacemi.


GPS Position Lag Correction Plugin

QGIS GPS lag icon.png

- autor: Ondřej Pešek

- realizace v rámci: bakalářská práce

- dokončen: červen 2016

- vyvinut pro potřeby letecké skupiny SÚRO, aktivně používán při pravidelném leteckém gamaspektrometrickém monitorování

- provádí posun bodových dat z leteckých měření po trajektorii letu na základě uživatelem zadaného času, vzdálenosti nebo jednoduchý posun o počet bodů za účelem korekce posunutých souřadnic

Map Corners Coordinates Plugin

QGIS map corners icon.png

- autoři: Tereza Kulovaná, Michael Kala

- realizace v rámci: semestrální projekt

- dokončen: leden 2017, v roce 2020 převeden pro QGIS3

- pro potřeby letecké a mobilní skupiny SÚRO, aktivně používán

- zobrazí jedním kliknutím souřadnice všech čtyř rohů aktuálně zobrazeného mapového okna QGISu, umožňuje uložení souřadnic do textového souboru

Ground Radiation Monitoring Plugin

QGIS Ground icon.png

- autor: Michael Kala

- realizace v rámci: bakalářská práce

- dokončen: červen 2017

- pro potřeby Odboru havarijní připravenosti a mobilních skupin SÚRO, aktuálně testován

- plugin provádí výpočet odhadu obdržené dávky pro posádku monitorovacího vozidla na základě plošné mapy distribuce dávkových příkonů a naplánované trasy monitorování

Radiation Reconnaissance Results QGIS Plugin

QGIS Army icon.png

- autor: Tereza Kulovaná

- realizace v rámci: bakalářská práce

- dokončen: červen 2017

- navržen na míru pro 314. Centrum výstrahy zbraní hromadného ničení Hostivice - Břve, SÚRO se podílel na technických konzultacích a testovacích datech