GeoForAll Lab - GPS Position Lag Correction Plugin

Z Czechrad
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

QGIS GPS lag icon.png

Základní informace

- autor: Ondřej Pešek

- realizace v rámci: bakalářská práce

- dokončen: červen 2016

- vyvinut pro potřeby letecké skupiny SÚRO, aktivně používán při pravidelném leteckém gamaspektrometrickém monitorování


GitHub-Banner.png

Dokumentace: https://ctu-geoforall-lab.github.io/qgis-position-lag-correction-plugin/

Zdrojový kód: https://github.com/ctu-geoforall-lab/qgis-position-lag-correction-plugin


QGIS logo 2017 small.png

Plugin se nyní nachází i v oficiálním repozitáři QGISu (QGIS Python Plugins Repository), takže se instaluje stejným způsobem jako například OpenLayers Plugin zmíněný v návodu zde

Řešený problém

- při leteckém monitorování se zapisuje GPS souřadnice na začátku nebo na konci 1s spektrometrického měření, čímž dochází k posunu souřadnice vůči měřenému bodu

Vznik posunu souřadnic při měření

- tento posun se dříve řešil ručně – editace raw dat v MS Excel/ Libreoffice Calc, následoval převod dat (obvykle na CSV) a nahrání do mapy, kontrola, příp. opakování procedury

- posun se prováděl na základě znalosti parametrů přístroje, zkušeností, znalostí měřené oblasti

Princip korekce posunu souřadnic


Práce s pluginem

Plugin pracuje se vstupními daty ve formátu CSV (textový soubor, sloupce oddělené čárkou, čísla s desetinnými tečkami), přičemž pro plnou funkcionalitu vyžaduje tato datové pole:

  • lat_deg: zeměpisná šířka (latitude), hodnota v desetinných stupních, v systému WGS84 EPSG:4326, příklad: 49.311943
  • lon_deg: zeměpisná délka (longitude), hodnota v desetinných stupních v systému WGS84 EPSG:4326 příklad: 15.980162
  • Gtm_sec: časová značka měření ve vteřinách

Na Githubu jsou k dispozici testovací data:

https://github.com/ctu-geoforall-lab/qgis-position-lag-correction-plugin/tree/master/sample_data

o této struktuře:

Line,RECS,UsedAlt_m,GHead_deg,Lat_deg,Lon_deg,Galt_m,Gtm_sec,measurement
900,402,125,211,49.311943,15.980162,684.40,24636,1217.71
900,403,124,211,49.311470,15.979719,683.90,24637,1378.70
900,404,124,211,49.310998,15.979276,683.70,24638,1268.23

Jedná se o fiktivní naměřená data, hodnoty v poli “measurement” jsou fiktivní proměnná, nicméně mají zachované relativní rozdíly z reálně naměřených dat. Názvy polí odpovídají těm v CSV exportech z dat naměřených leteckým gamaspektrometrickým systémem IRIS používaným Leteckou skupinou SÚRO.


Ovládací panel pluginu nabízí několik variant posunu bodů (kladné hodnoty znamenají posun ve směru letu, záporné proti směru letu):

  • "values" - posun o konstantní počet bodů (není zohledněna rychlost ani vzdálenost mezi jednotlivými body)
  • "meters" - posun o konstantní vzdálenost - body se posouvají po trajektorii letu, posunutý bod tedy může skončit na pozici mezi původními body
  • "seconds" - posun o konstantní čas - zde se využívá datové pole "Gtm_sec"
Ukázky nabídek ovládacího panelu pluginu

Wiki-tip.png INFO: Tlačítko "Reference elipsoid" umožňuje uživateli nastavit jiný souřadnicový systém - např. UTM - pouze pro pokročilé uživatele!

Díky pluginu lze nyní posun interaktivně nastavit a operátor ihned vidí výsledek na mapě:

Ukázka posunu souřadnic měřených dat přímo v mapě

Výsledkem je opět CSV soubor (o stejné struktuře jako vstupní data), který lze využít pro další zpracování.