Často kladené otázky (FAQ)

From Czechrad
Jump to navigation Jump to search

otázky týkající se detektorů Safecast, projektu RAMESIS a všeho okolo, stránka se průběžně aktualizuje a doplňuje.

Pokud zde nenajdete odpověď na svou otázku, pošlete nám email na adresu ramesis(zavináč)suro(tečka)cz.


 • Je Safecast plugin dostupný i pro jiný GIS software jako např. ArcGIS od Esri?

Náš plugin je vyvinut pouze pro open-source program QGIS aby bylo možné všem zájemcům a uživatelům přístrojů Safecast tento software bezplatně poskytnout.

Paralelní vývoj více verzí pluginu pro různé komerční GIS programy není pro SÚRO technicky a hlavně ani finančně realizovatelný. Specifikace Safecast dat je nicméně zcela volně k dispozici, takže nic nebrání aby někdo takový plugin pro jiný software vytvořil.

Také můžete použít náš “Safecast LOG2CSV převodník” kterým si LOG soubor převedete na formát CSV a ten si pak načtete v libovolném GIS programu. Přijdete ale o možnost odstranění tzv. nechtěných částí dat z LOG souborů, které nám z přístrojů máte posílat (my potřebujeme pro nahrávání do online aplikace zachovat původní LOG formát).

S ohledem na fakt, že QGIS je k dispozici zdarma i pro komerční použití a pro systémy nejen Windows, ale i linux a Mac OS, tak Vám nic nebrání si ho nainstalovat vedle Vámi používaného GIS software.


 • Mohu si přístrojem Safecast změřit radon ve sklepě?

Přístroj Safecast bGeigie Nano není vhodný k měření radonu v domech. Pokud máte zájem o bezplatné změření radonu, podrobnější informace najdete zde. Mohla by Vás také zajímat tato reportáž České Televize o tom, jak měření radonu a vše okolo probíhá.


 • Změřil bych Safecastem ten radioaktivní jód v ovzduší letos v lednu?

Ne. Toho jódu (konkrétně šlo o radioizotop I-131) bylo v ovzduší tak nepatrné množství, že ho sotva zachytila naše velkoobjemová odběrová zařízení na aerosol, která týden přesávají vzduch a pak filtry měříme v laboratoři vysoce citlivými detektory. Více k této problematice píše například pan Wagner v článku zde.


 • Mohu si data naměřená přístrojem prohlédnout hned, aniž bych je odesílala někam na internet?

Ano. Stačí stáhnout data z přístroje do PC a načíst do mapy v programu QGIS s námi vyvinutým Safecast pluginem. Návod najdete zde.


 • Jak moc nutné je dodržovat doporučené umístění přístroje po celou dobu měření - nebo na tom až tak moc nezáleží?

Pro odpovídající posouzení významu naměřených hodnot a pro jejich porovnání s hodnotami naměřenými jinými uživateli je potřeba co nejlépe dodržovat doporučené umístění přístroje, a během měření je neměnit (samozřejmě v mezích možností…).


 • Jak dlouho přístroj vydrží na baterie?

Výrobce udává až “40 hodin”. Takže i několik dní, pokud ho na noc vypnete. Plné nabití přístroje trvá několik hodin. Přístroj si limituje nabíjecí proud, takže použití např. 2A nabíječky místo dodávané 1A nabíječky nijak nepomůže.


 • Nechci aby všichni věděli kde bydlím a/nebo kde všude jsem se cestou stavoval. Jde to nějak udělat, aby tam ta část dat nebyla?

Ano, v programu QGIS můžete data pomocí Safecast pluginu oříznout - odstranit úseky, které nechcete zveřejnit...


 • Jak rychle zareaguje přístroj Safecast na změnu příkonu, např. kdybych se blížil ke zdroji záření či vzdaloval se od něj?

Safecast měří (počítá impulsy) za každých 5 sekund a tuto hodnotu ukládá na paměťovou kartu, ale na displeji zobrazuje hodnoty četnosti impulsů (CPS - četnost impulsů za sekundu) a příkonu (uSv/h - příkon v jednotkách microSievert/hod) odpovídající průměrné četnosti resp. příkonu vypočtené z hodnot naměřených za poslední minutu. Pro zobrazení relevantní informace o aktuální hodnotě četnosti resp. příkonu v daném místě na displeji přístroje je tedy potřeba vyčkat alespoň 1 minutu.


 • Proč nelze použít měření z lanovky?

Protože u lanovky se průběžně mění výška nad zemí a data pak nelze správně vyhodnotit.


 • Je vyplnění toho formuláře tak nutné? Přístroj má přece GPS, takže ukládá polohu sám, ne?

Ano, je to nutné, údaje z formuláře jsou potřebné k interpretaci dat. Z údajů v přístroji nezjistíme, jak byl přístroj umístěný (kam “koukal” detektor) ani jak vysoko byl nad zemí (údaj o nadmořské výšce z GPS na toto nelze použít).


 • Mohu si přístroj vzít na dovolenou?

Ano. Je ale vhodné dodržet několik základních pravidel popsaných zde.


 • Mohu si koupit vlastní přístroj Safecast?

Ano. Přístroj SAFECAST bGeigie Nano s můžete zakoupit z USA např. na webu Kithub a to buď ve formě kitu (k jehož sestavení musíte umět pájet), nebo i jako hotový přístroj. Ceny k 22.8. 2017 jsou následující: 550 USD za kit, 1500 USD za sestavený přístroj. Uvedená cena nezahrnuje poštovné a případné další poplatky při vyclení v ČR - to je zcela na Vaši odpovědnost, stejně tak řešení případné reklamace apod.


 • Proč kamarádův Geiger ukazuje na stejném místě nižší hodnotu CPM než můj Safecast? Měří mu to špatně?

Ne. U Geiger-Müller (zkráceně GM) detektoru záleží na jeho citlivosti - tj. velikosti vlastní trubice. Čím větší GM trubice, tím víc částic při stejné intenzitě záření zachytí. Pro stanovení hodnoty dávkového příkonu je pak potřeba hodnotu CPM převést na microSv/h pomocí konverzního faktoru, který je unikátní pro každý přístroj a zohledňuje mj. i velikost resp. účinnost detektoru.

Zjednodušeně se to dá ukázat na tomto příkladu: Máme dvě nádoby - plastový kbelík a plastovou dětskou vaničku. Obě nádoby umístíme na volnou plochu do deště. Kdybychom mohli počítat kapky dopadající do nádob, zjistíme, že za minutu do vaničky dopadne více kapek než do kbelíku, ačkoliv na obě prší stejně.

Podobně GM detektor počítá částice záření, které trubicí proletí. Proto větší trubice ukazuje vyšší hodnotu impulzů za minutu (CPM) než menší. S tím se samozřejmě při výpočtu dávkového příkonu počítá, takže hodnoty v microSv/h ukazované oběma přístroji umístěnými vedle sebe do stejných podmínek by měly být zhruba stejné (běžná nejistota měření může u přístrojů tohoto typu a tomto typu měření dosahovat i 20-30%)


 • Když má Safecast GPS, znamená to, že vidíte, kudy zrovna jdu?

Ne. Přístroj má sice GPS a polohu ukládá, nemá ale žádný vysílací modul, kterým by data mohl v reálném čase někam posílat. Vaši polohu na trase tedy vidíme až zpětně, poté, co nám pošlete data. Pokud nechcete, aby část záznamu nebyla na veřejné mapě, můžete tuto část odstranit v QGISu, nebo se domluvit s námi a uděláme to my.


 • Ukládá Safecast data když nemá GPS signál? Např. v tunelu, nebo v jeskyni?

Ne, neukládá. Znamená to mj., že po zapnutí přístroje je VŽDY nutno vyčkat až přístroj ukáže na displeji příjem signálu z dostatečného počtu GPS satelitů, a až pak začít měření.


 • Mohu dát výsledky měření k dispozici i dalším lidem a organizacím nebo jsou tato data vlastnictvím SÚRO, od kterého mám zapůjčený přístroj?

Jakmile data z měření pošlete nám a my je schválíme, můžete s nimi nakládat zcela volně. Podmínka schválení je zde proto, aby například nedošlo k vyvolání paniky kvůli abnormálně vysokým hodnotám z chybně měřícího přístroje.