GeoForAll Lab - GPS Position Lag Correction Plugin

Z Ramesis
Verze z 1. 10. 2017, 17:59, kterou vytvořil Jan.helebrant (diskuse | příspěvky) (GPS Position Lag Correction Plugin)
Přejít na: navigace, hledání

GPS Position Lag Correction Plugin

- autor: Ondřej Pešek - realizace v rámci: bakalářská práce - dokončen: červen 2016

- pro potřeby letecké skupiny SÚRO, aktivně používán při pravidelném leteckém gamaspektrometrickém monitorování


Dokumentace https://ctu-geoforall-lab.github.io/qgis-position-lag-correction-plugin/

Zdrojový kód https://github.com/ctu-geoforall-lab/qgis-position-lag-correction-plugin