Nepřesnost určení GPS polohy měřených bodů

Z Ramesis
Přejít na: navigace, hledání

Často od vás slyšíme dotazy ve stylu “Proč je část naměřených bodů ze Safecastu zobrazená mimo trasu? Má přístroj nějakou poruchu GPS?”

Ne, za tyto občasné nepřesně umístěné body nemůže ani chyba přístroje, ani jeho uživatel. Bohužel s tím ani nejde nic udělat. Pokud má GPS zařízení signál nepostačující pro dostatečně přesné zjištění polohy - např. pokud signál přijímá jen z malého počtu satelitů nebo signál není dostatečně kvalitní - je chyba určení polohy na mapě znatelně viditelná.

Ukázka trasy s částí bodů chybně umístěných kvůli dočasnému zhoršení GPS signálu


Tento problém často řeší i sportovci používající různé aplikace na záznam trasy využívající GPS, kteří se později doma diví, že podle aplikace nejeli/neběželi podél řeky, ale v řece a podobné nesmysly. Automobilové GPS navigace to částečně kompenzují tím, že předpokládají že auto jede po komunikaci, a pomocí mapových podkladů a dalších údajů zobrazenou polohu upravují. Ale i tak se stává, že navigace u souběžných silnic “nepozná” po které z nich vlastně jedete.

Další případ, kde je nepřesnost určení polohy GPS znát ještě více, je při měření např. v budově nebo v členitém terénu. Kromě případů, kdy GPS není schopna určit polohu vůbec (pak přístroj Safecast obvykle ani neukládá žádná měření) nastává i situace, kdy GPS signál je natolik špatný, že přístroj GPS polohu sice určí, ale chyba určení polohy je třeba až 50 nebo i 200 metrů. Výsledek je podobný následujícímu obrázku, byť v praxi to vypadá mnohem méně přehledně. Kromě trasy k domu a několika bodů v domu (kde se přístroj pak nachází) máme i chaotický shluk bodů zcela mimo dům, ačkoliv se přístroj z domu vůbec nehnul. Obvykle tyto body navíc v mapě překryjí i data z příjezdu a odjezdu, které mají polohu určenou “správně”, takže nelze jednoduše odstranit “špatné” body pomocí nástroje pro vyříznutí dat, aniž bychom nepřišli i o ty “správné” body.


Ukázka bodů s chybnou polohou při měření v domu - body na konci červených čar by při správném určení polohy byly umístěné uvnitř domu


V případě měření přístrojem Safecast takové “ustřelené” body z měření odstraňujeme, přičemž umíme odstranit i výše zmíněné shluky vzniklé při ponechání zapnutého přístroje uvnitř domu.

Někdo by sice mohl namítnout, že v případě ustřelené části trasy by “přece stačilo strčit ty body o kus vedle do správné polohy” - jenže to už by byla manipulace s daty, které se každý seriózní vědec zdaleka vyhne.

Pokud by vás problematika fungování systému GPS zajímala hlouběji můžete podrobnější informace najít např. v tomto článku na Wikipedii.