Nepřesnost určení GPS polohy měřených bodů

From Czechrad
Jump to navigation Jump to search

Často od vás slyšíme dotazy ve stylu “Proč je část naměřených bodů ze Safecastu/CzechRadu zobrazená mimo trasu? Má přístroj nějakou poruchu GPS?”

Ne, za tyto občasné nepřesně umístěné body nemůže ani chyba přístroje, ani jeho uživatel. Bohužel s tím ani nejde nic udělat. Pokud má GPS zařízení signál nepostačující pro dostatečně přesné zjištění polohy - např. pokud signál přijímá jen z malého počtu satelitů nebo signál není dostatečně kvalitní - je chyba určení polohy na mapě znatelně viditelná.

Ukázka trasy s částí bodů chybně umístěných kvůli dočasnému zhoršení GPS signálu


Tento problém často řeší i sportovci používající různé aplikace na záznam trasy využívající GPS, kteří se později doma diví, že podle aplikace nejeli/neběželi podél řeky, ale v řece a podobné nesmysly. Automobilové GPS navigace to částečně kompenzují tím, že předpokládají že auto jede po komunikaci, a pomocí mapových podkladů a dalších údajů zobrazenou polohu upravují. Ale i tak se stává, že navigace u souběžných silnic “nepozná” po které z nich vlastně jedete.

Další případ, kde je nepřesnost určení polohy GPS znát ještě více, je při měření např. v budově nebo v členitém terénu. Kromě případů, kdy GPS není schopna určit polohu vůbec (pak přístroj Safecast obvykle ani neukládá žádná měření) nastává i situace, kdy GPS signál je natolik špatný, že přístroj GPS polohu sice určí, ale chyba určení polohy je třeba až 50 nebo i 200 metrů. Výsledek je podobný následujícímu obrázku, byť v praxi to vypadá mnohem méně přehledně. Kromě trasy k domu a několika bodů v domu (kde se přístroj pak nachází) máme i chaotický shluk bodů zcela mimo dům, ačkoliv se přístroj z domu vůbec nehnul. Obvykle tyto body navíc v mapě překryjí i data z příjezdu a odjezdu, které mají polohu určenou “správně”, takže nelze jednoduše odstranit “špatné” body pomocí nástroje pro vyříznutí dat, aniž bychom nepřišli i o ty “správné” body.


Ukázka bodů s chybnou polohou při měření v domu - body na konci červených čar by při správném určení polohy byly umístěné uvnitř domu


V případě měření přístrojem Safecast/CzechRad takové “ustřelené” body z měření odstraňujeme, přičemž umíme odstranit i výše zmíněné shluky vzniklé při ponechání zapnutého přístroje uvnitř domu.

Někdo by sice mohl namítnout, že v případě ustřelené části trasy by “přece stačilo strčit ty body o kus vedle do správné polohy” - jenže to už by byla manipulace s daty, které se každý seriózní vědec zdaleka vyhne.

Pokud by vás problematika fungování systému GPS zajímala hlouběji můžete podrobnější informace najít např. v tomto článku na Wikipedii.