Aktuality

Z Ramesis
Přejít na: navigace, hledání

Workshopy projektu RAMESIS se studenty a učiteli

V rámci projektu RAMESIS (ID: VI20152019028, Radiační měřící síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí) proběhly ve spolupráci s kolegy z Laborky.cz dva workshopy.


15.9. 2018 - měření na haldě bývalého uranového dolu a následné zpracování dat

Terénní část workshopu proběhla přímo v terénu na haldě bývalého uranového dolu poblíž města Slaný. Cílem bylo ukázat zájemcům z řad studentů měření dávkového příkonu přístrojem Safecast bGeigie Nano.

Terénní měření s přístrojem SAFECAST

Při terénním měření bylo najednou nasazeno 11 přístrojů Safecast, díky čemuž bylo možné celou zájmovou oblast rychle a podrobně proměřit.

Naměřená data byla následně zpracována na pracovišti Laborky.cz: stažena z přístrojů a zobrazena v mapě s využitím open-source programu QGIS. Výsledkem byla mapa vhodná pro tisk:

Mapový výstup vyrobený v programu QGIS

Data byla po zpracování nahrána i na web Safecast, kde se po schválení stala součástí interaktivní veřejné mapy Safecast Tile Map. Současně byly prezentovány informace a materiály dostupné zde na wiki. Prezentaci si můžete stáhnout zde (formát PDF).

11.10. 2018 - workshop v rámci konference k projektu Celorepubliková síť Laborky.cz

V rámci druhého workshopu proběhla v prostorách bunkru Drnov prezentace projektu RAMESIS zúčastněným zástupcům škol zapojených v projektu Celorepubliková síť Laborky.cz. Prezentaci si můžete stáhnout zde (formát PDF).

Účastníci se zde mohli seznámit s kompletním portfoliem výsledků projektu zahrnujícím stacionární detektory pro umístění v budovách škol, mobilními detektory Safecast i softwarovým řešením zahrnujícím centrální aplikaci RAMESIS, informační portál a desktopové nástroje pro lokální práci s daty.

Praktická ukázka přístroje SAFECAST účastníkům konference

Praktická část zahrnovala představení přístrojů SAFECAST bGeigie Nano, včetně možnosti vyzkoušet si s přístrojem měření v terénu během krátké procházky po okolí. Výsledky byly následně zpracovány a nahrány do interaktivní mapy Safecast Tile Map, kde jsou nyní po schválení veřejně dostupné.