Rozšíření nabídky podkladových online map QGISu

From Czechrad
Jump to navigation Jump to search

Satelitní/letecké mapy od Google už nejsou co bývaly - jaké jsou možné alternativy?

Mnozí uživatelé si již všimli změn a hlavně omezení kvality podkladů u vrstev Google Satellite a Google Hybrid dostupných v rámci OpenLayers Pluginu. Jde pochopitelně o změny ze strany Google, takže s tím nic moc dělat nelze.

Jako ukázku "starých dobrých časů" použijeme starší snímek obrazovky

Safecast data od studentů Gymnázia Přírodní škola, o.p.s. načtená v QGISu s podkladem Google

Dnes to bohužel vypadá takto:

Stejná data, stejný podklad od Google, rok 2019

Bing Aerial - alternativa přímo v rámci OpenLayers pluginu

U většiny uživatelů jde především o satelitní/letecké podklady, tj. vrstvy Google Satellite a Google Hybrid. Částečnou náhradu poskytnou uživateli vrstvy Bing Maps - konkrétně Bing Aerial a Bing Aerial with labels. Kvalita, podrobnost a aktuálnost bohužel není tak dobrá, jako jsme byli zvyklí u Google.

Stejná data, stejný podklad od Google, rok 2019

Satelitní data Sentinel-2 cloudless od EOX IT Services GmbH

Nejde sice o přímou alternativu podrobných vrstev Google, ale i tak může posloužit pro mnohé úlohy. Jde o bezplatně dostupná satelitní data z družic ESA Sentinel zpracovaných do tzv. bezešvé mapové vrstvy firmou EOX IT Services GmbH a poskytovaných na adrese https://s2maps.eu jednak jako online mapu přímo v internetovém prohlížeči, ale i jako vrstvu, kterou si můžeme načíst do QGISu.

Jak je vidět na následujícím obrázku s výřezem části Prahy, hodí se tato data kvůli malé podrobnosti spíše na mapy větších rozsahů, na úrovni krajů ap.

Praha, Sentinel-2 cloudless - https://s2maps.eu by EOX IT Services GmbH (Contains modified Copernicus Sentinel data 2017 & 2018)

Tato data (Sentinel-2 cloudless 2018) zpracovaná firmou EOX IT Services GmbH jsou poskytována s licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License - český text najdete zde. Je požadována následující citace: "Sentinel-2 cloudless - https://s2maps.eu by EOX IT Services GmbH (Contains modified Copernicus Sentinel data 2017 & 2018)"

Data lze do QGISu načíst tak, že si Sentinel-2 cloudless přidáme jako novou WMS vrstvu. V QGISu vyvoláme ikonu pro přidání nové WMS/WMTS vrstvy, v následujícím okně (na obrázku uprostřed) klikneme na tlačítko "Nové":

Přidání a nastavení nové WMS vrstvy v QGISu 2.18

a v dialogu (na obrázku vpravo) si nastavíme následující:

Název (můžete si dát podle sebe):

Sentinel-2 cloudless 2018 by EOX

URL (musíte vložit přesně takto):

https://tiles.maps.eox.at/wms?service=wms&request=getcapabilities

a nakonec potvrdíme stiskem tlačítka OK. Nyní již tedy máme vrstvu Sentinel-2 cloudless k dispozici v rozbalovacím seznamu, takže ji stačí vybrat a kliknout na tlačítko "Připojit":

Přidání WMS vrstvy Sentinel-2 cloudless do mapy v QGISu 2.18

Napoprvé to může trvat déle, než se všechno načte, ale nakonec dostaneme seznam dostupných vrstev od daného poskytovatele, které si můžeme přidat do mapy. Zde si vybereme vrstvu "s2cloudless-2018_3857", což je nejnovější verze satelitního bezešvého podkladu v souřadnicovém systému "WGS84 / Pseudo Mercator (EPSG:3857)" a klikneme na tlačítko "Přidat".

QGIS v dalším dialogu reaguje dotazem, v jakém souřadnicovém systému je přidávaná vrstva - zvolte "WGS84 / Pseudo Mercator (EPSG:3857)":

Určení souřadnicového systému WMS vrstvy v QGISu 2.18

Wiki-tip.png INFO: Pokud se Vám v nabídce v seznamu přímo nezobrazí systém "WGS84 / Pseudo Mercator (EPSG:3857)", napište nahoru do okénka Filtr číslo 3857 a následně Vám to systém vyfiltruje, takže ho nemusíte složitě hledat a stačí ho vybrat.

Jak bylo zmíněno výše, satelitní podklady Sentinel-2 cloudless nemají takovou podrobnost jako např. Google Satellite, hodí se spíše pro přehledové mapy ap.

oblast Terezína a okolí, QGIS s podkladem Sentinel-2 cloudless - https://s2maps.eu by EOX IT Services GmbH (Contains modified Copernicus Sentinel data 2017 & 2018)

Výhodou je ale poměrně benevolentní licence a aktuálnost dat, stejně jako bezplatný přístup.

QuickMapServices plugin - další podkladové mapy

QuickMapServices plugin nainstalujete klasickým způsobem z repozitáře QGISu (stejně jako jste instalovali např. OpenLayers Plugin. V hlavním okně QGISu přejděte na Zásuvné moduly / Spravovat a instalovat zásuvné moduly. V dialogovém okně poté napište do okénka Hledat začátek názvu pluginu - tj. "Quickmap", ve výsledcích hledání poté myší vyberte QuickMapServices a klikněte na tlačítko Instalovat zásuvný modul.

Instalace QuickMapServices pluginu v QGISu

QuickMapServices plugin se nám přidá do nabídky Web, stejně jako OpenLayers plugin. Aktuální nabídka online map vypadá takto (snímek obrazovky je z 11.3.2019):

Menu QuickMapServices pluginu v QGISu

QuickMapServices plugin - Contributed pack - POUŽITÍ NA VLASTNÍ RIZIKO!

Tento balík vám přidá do nabídky QuickMapServices pluginu mnoho dalších mapových zdrojů, nicméně je zde podstatná informace, kterou je potřeba vzít na vědomí, než se rozhodnete k instalaci tohoto balíku.

POZOR - autoři pluginu výslovně uvádějí toto:

Contributed services definitions are provided 'as is' and are not validated by plugin authors. These are proof-of-concept and for testing only.

a na GitHubu pluginu dále píší:

These services are maintained by community. They are not validated and may contain errors, services that are not working anymore, license violations etc. Use at your own risk.

aneb

Tyto služby jsou spravovány komunitou. Nejsou nijak validovány a mohou obsahovat chyby, služby, které již nepracují, mohou porušovat licence atd. Používejte na vlastní riziko.

Wiki-tip.png INFO: Použitím návodu k instalaci "Contributed pack" berete na vědomí výše zmíněné varování, stejně jako informaci, že autor tohoto návodu ani provozovatel této wiki nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost mapových služeb z "Contributed pack" ani za žádné škody či postihy, které by z jejich používání mohly vyplynout. Případné dotazy týkající se pluginu směřujte přímo na autory - firmu NextGIS

Pro instalaci Contributed pack přejděte do nastavení QuickMapServices pluginu - v menu přejděte úplně dolů na Settings:

Menu QuickMapServices pluginu v QGISu

Přejděte na poslední kartu - tj. More services a tam klikněte na tlačítko Get contributed pack:

Nastavení QuickMapServices pluginu

Nabídka map v menu se podstatně rozšířila:

Menu QuickMapServices pluginu, před (vlevo) a po (vpravo) instalaci Contributed packu

Mnohé mapové zdroje jsou zřejmě pouze pro oblast Ruské Federace a okolních zemí, ale některé z nich fungují i pro oblast ČR. Takto vypadají data z Terezína na podkladu Yandex Satellite:

Data z Terezína na podkladu Yandex Satellite