Online aplikace na webu Safecast.org

From Czechrad
Jump to navigation Jump to search

Organizace SAFECAST provozuje několik webových aplikací pro správu, nahrávání a zobrazení dat z přístrojů bGeigie Nano a dalších. Safecast Tile Map - veřejná mapa podobného typu jako Google Mapy, nebo Mapy.cz, se zobrazením všech měření. Safecast API - rozhraní umožňující práci s jednotlivými soubory měření - zobrazení, nahrávání atd.


Safecast Tile Map

Safecast Tile Map je veřejně dostupná mapa zobrazující všechna a nahraná a schválená data. Pokud Váš nahraný soubor ještě nebyl schválen, na této mapě ho neuvidíte.

Safecast Tile Map v internetovém prohlížeči


Uživatelské tipy

Webová adresa obsahuje údaje o aktuální části mapy

Webová adresa obsahuje informace o souřadnicích a měřítku mapy, takže pokud máte právě zobrazenou např. Prahu, pak můžete snadno sdílet mapu např. svým známým - stačí si nastavit mapu na požadovanou oblast a poslat dotyčnému webovou adresu - pro Prahu například:

http://safecast.org/tilemap/?y=50.08&x=14.414&z=12&l=0&m=0

pro zobrazení celé České republiky je pak odkaz:

http://safecast.org/tilemap/?y=49.58&x=14.63&z=8&l=0&m=0


Tile Map umí česky

Tedy zatím alespoň z větší části. Stačí si vlevo najít položku Language a z rolovací nabídky si vybrat češtinu:

Safecast Tile Map - nastavení jazyka

Po potvrzení vyskakovacího okna:

Safecast Tile Map - vyskakovací okno při změně jazyka

a ovládací prvky mapy jsou nyní v češtině:

Safecast Tile Map - rozhraní v češtině

Tile Map - funkce a nástroje

V Tile Map fungují samozřejmě standardní funkce podobných těm v Mapách Google apod.:

- posun mapy - podržíme stisknuté levé tlačítko myši a pohybujeme kurzorem

- zoom (přiblížení a oddálení mapy) - pomocí rolovacího kolečka myši

- Najít adresu - klasické vyhledávání adresy jako v Mapách Google, výsledek se v mapě zvýrazní červenou značkou


Specifické funkce pro Safecast data:

tyto funkce aktivujeme kliknutím myší na grafický přepínač (ten se při zapnutí funkce přesune zleva doprava a zbarví modře):

Safecast Tile Map - ukázka zapnutí nástroje mapy

- pro nás jsou nejdůlěžitější následující:


Záměrný kříž (Crosshair)

- uprostřed mapy se zobrazí symbol zaměřovače a hodnota dávkového příkonu z naměřených dat ležících pod ním

- se záměrným křížem nelze hýbat, musíte posouvat mapu pod ním

- pokud nejsou pod křížem žádná data, zobrazuje text "NO TARGET"


Podklad

- zde si můžete nastavit různé podkladové mapy

Safecast API

API je rozhraní, skrz které je možné data nahrávat - toto u přístrojů zapůjčovaných v rámci programu RAMESIS provádějí zaměstnanci SÚRO. Rozhraní je zatím jen v anglickém jazyce, český jazyk by měl být časem také k dispozici. API najdete na adrese https://api.safecast.org/ přičemž nás zajímá hlavně sekce bGeigie Imports, kde najdeme data z našich přístrojů:

Safecast API - bGeigie Imports


Podobně jako u Tile Map i webová adresa u API obsahuje informace o tom, jaká data jsou zobrazena a případně jaké filtry jsou použity. Zde například najdete všechna data, která jsme nahráli:

https://api.safecast.org/en-US/bgeigie_imports?approved=&by_status=&by_user_id=671&commit=Filter&order=created_at+desc&uploaded_after=&uploaded_before=&utf8=✓


Vyhledávání a filtrování dat v API

V API můžete hledat data podle různých kritérií. Filtr aktivujete kliknutím na Change filter:

Safecast API - aktivace filtru

V tomto případě chceme zjistit, zda někdo měřil v Terezíně - do pole "q" tedy napíšeme "terezín" (diakritika - háčky, čárky - nevadí, ale je doporučeno nepoužívat velká písmena) a potvrdíme stiskem tlačítka Filter:

Safecast API - nastavení filtru

Wiki-tip.png INFO: Filtr nebere písmena s diakritikou a bez jako stejné znaky, takže pro "terezin" by filtr nenašel nic, zatímco pro "terezín" ano.

A API nám zobrazí pouze data vyhovující zadanému filtru. Pokud si myší klepneme na název daného souboru (zde druhého od shora):

Safecast API - vyfiltrovaná data

Čímž se dostaneme na stránku konkrétního nahraného LOG souboru.

Wiki-tip.png INFO: Výsledky Vašeho vyhledávání můžete snadno někomu nasdílet nebo poslat emailem - webová adresa obsahuje nastavení filtru a dokonce i nastavení řazení záznamů - např. pro "terezín" s nastavením řazením výsledků od nejnovějšího nahoře k nejstaršímu dole:

https://api.safecast.org/en-US/bgeigie_imports?approved=&by_status=&by_user_id=&commit=Filter&order=created_at+desc&q=terezín&uploaded_after=&uploaded_before=&utf8=✓

API - stránka s detaily nahraného LOG souboru

Stránka záznamu obsahuje informace týkající se konkrétního LOG souboru, parametry měření, interaktivní mapku a další informace.

Safecast API - detail záznamu

Indikace stavu dat - schváleno, neschváleno ap.

Indikační proužek nám říká, v jakém stavu jsou nahraná data - takto vypadá stav dat poté, co je Safecastu předáme ke schválení:

Safecast API - data, která ještě nebyla schválena

přičemž poté co je Safecast schválí, tak se políčko 5. Approved zbarví také zeleně. Přítomnost dat na veřejné mapě - tj. na Tile Map indikuje zelené zbarvení políčka 6. Live:

Safecast API - data byla schválena a jsou již na Tile Map

Wiki-tip.png INFO: Pokud data zůstávají delší dobu v neschváleném stavu, neznamená to, že by Safecast odmítl data schválit, nebo s nimi bylo něco v nepořádku. Spíše to znamená, že kvůli velkému časovému vytížení členů Safecast týmu nepřišla na Vaše data ještě řada ke schválení. Pokud by se Safecastu na Vašich datech "něco nezdálo", v krátké době by nás kontaktovali a my pak dali vědět i Vám.

Zobrazení hodnot jednotlivých bodů

V rámci interaktivní mapky v API je možné velmi snadno zobrazit hodnoty konkrétního bodu po najetí myší:

Safecast API - hodnoty konkrétního bodu


Construction-cone-300px.png Stránky jsou ve výstavbě