Detektor SAFECAST bGeigie Nano - protokoly

From Czechrad
Jump to navigation Jump to search

Úvod

Nezbytnou součástí měření s přístrojem CzechRad nebo SAFECAST bGeigie Nano jsou i protokoly / záznamy o podmínkách v jakých měření probíhalo. Pro zpracování a případné odborné vyhodnocení naměřených dat je potřeba mít k dispozici informace o umístění detektoru a dalších parametrech.

Kam posílat data?

Data nám posílejte na tento email:


czechrad(zavináč)suro(tečka)cz


na který se též můžete obrátit s dotazy technického typu.

Pokud nechcete zveřejnit část dat kvůli soukromí, uveďte tuto informaci v mailu se zaslanými daty, abychom mohli tuto část odstranit před nahráním dat. Stačí informace typu "nechci aby data začínala a končila u mého domu" (odstraníme, takže to bude o pár domů dál). Zpětně toto už nelze provést.

Pro dotazy týkající se možnosti zapůjčení detektoru, smluv, vrácení detektoru apod. pak slouží email:


czechrad-logistika(zavináč)suro(tečka)cz

Jak nám tyto údaje lze poskytnout?

Preferována je elektronická forma - číst ručně psaný text z tištěného protokolu je zdlouhavé a snadno uděláme chybu např. ve jménu autora / autorky dat. K dispozici jsou tyto možnosti:


1) elektronický interaktivní formulář


elektronický formulář pro přístroj CzechRad


elektronický formulář pro přístroj Safecast bGeigie Nano

který si snadno vyplníte, pokud jste připojeni k Internetu. Data bohužel do formuláře nahrát nelze, je nutné je poslat zvlášť např. emailem.


2) do emailu spolu s daty formou textu nebo Excel tabulky


příklad mailu:

Jan Novák

měření 1.1.2024

1. část cesta Brno - Praha-Dejvice ... auto, 0,6 metru nad zemí, detektor v kapse dveří směrem ven doprava

2. část Praha - centrum ... pěšky, detektor 1 metr nad zemí na batohu, směrem dozadu

3. část Praha - Brno - stejné parametry jako u 1. části

Nebo můžete využít Excel tabulku - šablonu najdete zde.

A data - soubory s příponou LOG dejte jako přílohu emailu.


3) tištěný protokol

Toto je řešení pouze pro ojedinělé případy, kdy z nějakého podstatného důvodu nelze využít ani jednu z výše zmíněných možností. V takovém případě protokol vyplňujte hůlkovým písmem, aby byly informace čitelné.

Ukázka tištěného formuláře pro přístroje SAFECAST


S ohledem na přechod na elektronické způsoby předávání informací o meření je k dispozici pouze pro přístroj Safecast bGeigie Nano - verze protokolu k vytištění ke stažení zde, určená k ručnímu vyplnění. Lze využít i pro CzechRad, jen to do protokolu musíte ručně dopsat.

Jaké informace o měření od vás potřebujeme?

Mezi důležité informace o měření patří následující:

- výška detektoru nad zemí (nikoliv nad podlahou dopravního prostředku!) - stačí odhadnout s přesností na 10 cm

- orientace detektoru vůči směru jízdy/chůze (tj. kam míří dolní strana pouzdra s kruhovou mřížkou) - vyberte jednu z možností:

1) do strany - nalevo

2) do strany - napravo

3) dolů

4) dopředu

5) dozadu


- při nahrávání dat na web Safecastu jsou k dispozici pouze výše zmíněné varianty, takže není potřeba se zabývat detaily, jako že např. detektor nemíří zcela kolmo do stran, natož se snažit nějak změřit úhel

Podrobnější doporučení o tom, jak detektor nosit / vozit najdete v kapitole Detektor SAFECAST bGeigie Nano - doporučení jak měřit


Časy měření / popis trasy

- při nahrávání dat do sítě Safecast jsou požadována města poblíž trasy - stačí koncové body trasy a několik větších měst po trase, abychom to nemuseli ručně dohledávat z mapy

- časy měření jsou důležité jen pro kombinovaná měření - viz část níže - pokud se jedná jen o jeden typ měření, není potřeba vyplňovat


Vezlo se s sebou něco radioaktivního? Ano/Ne

Pokud byste vezli nějaké vzorky z haldy, bednu uranového skla, nebo cokoliv co by mohlo být zdrojem záření, ovlivní to výsledky měření.


Zveřejnění jména

K dispozici máte celkem tři varianty zveřejnění jména u Vašich dat na webu Safecast:

1) plné jméno - např. Jan Novák (for SURO.cz)

2) přezdívka* - např. Plyšový Medvěd (for SURO.cz)

3) plně anonymní varianta - RAMESIS (for SURO.cz)


Přezdívku si určí uživatel. Přezdívka nesmí být vulgární nebo urážlivá.

Kombinovaná měření - např. chůze + auto v jednom souboru

Wiki-problem.png PROBLÉM: Co mám dělat, když jsem v jednom dni použil více způsobů umístění detektoru - např. kus jsem jel autem s detektorem dolů a kus pěšky s detektorem na batohu dozadu

To vůbec nevadí - podstatné je nás o tom informovat, pokud si ovšem data v programu QGIS nerozdělíte sami. Jsou dvě možnosti: buď nám sdělíte místa, kde jste prováděli který typ měření - např.

1. část cesta Brno - Praha-Dejvice ... auto, 0,6 metru nad zemí, detektor v kapse dveří směrem ven doprava

2. část Praha - centrum ... pěšky, detektor 1 metr nad zemí na batohu, směrem dozadu

3. část Praha - Brno - stejné parametry jako u 1. části

je perfektní.

nebo podle času:

10:30-12:45 - auto, 0,6 metru nad zemí, detektor v kapse dveří směrem ven doprava

12:55-14:30 - pěšky, detektor 1 metr nad zemí na batohu, směrem dozadu

14:50-16:10 - auto, 0,6 metru nad zemí, detektor v kapse dveří směrem ven doprava

Zastávky / zapomněl jsem přístroj doma vypnout

Wiki-problem.png PROBLÉM: Při pěším měření jsem si o pauzách pokládal batoh s detektorem na zem. Znamená to, že měření je k ničemu, protože jsem nedržel stejnou výšku detektoru nad zemí?

Ne, měření není k ničemu. Krátké odložení batohu (např. při sundavání bundy) nemusíme příliš řešit. Pokud se jedná např. o hodinovou zastávku na oběd v restauraci, tak takové úseky dat při zobrazení vidíme na první pohled a obvykle je odstraňujeme, stejně jako když zapomenete přístroj doma vypnout a v měření je chaotický shluk dat kolem Vašeho domu.


Construction-cone-300px.pngstránka se upravuje