GeoForAll Lab - Radiation Reconnaissance Results QGIS Plugin

Z Ramesis
Přejít na: navigace, hledání

QGIS Army icon.png

Základní informace

- autor: Tereza Kulovaná

- realizace v rámci: bakalářská práce

- dokončen: červen 2017

- navržen na míru pro 314. Centrum výstrahy zbraní hromadného ničení Hostivice - Břve, SÚRO se podílel na technických konzultacích a testovacích datech

GitHub-Banner.png

Dokumentace: https://ctu-geoforall-lab-projects.github.io/bp-kulovana-2017/index.html

Zdrojový kód: https://github.com/ctu-geoforall-lab-projects/bp-kulovana-2017

QGIS logo 2017 small.png

Plugin se zatím v oficiálním repozitáři QGISu (QGIS Python Plugins Repository) nenachází, instalovat lze ručně z Gihubu.

Řešený problém

  • z rastrové mapy hodnot dávkového příkonu nebo plošné kontaminace se vytvoří izolinie dle zadaných parametrů
  • z izolinií se vytvoří polygony a provede se jejich zjednodušení aby nebyl překročen limit počtu uzlových bodů v polygonu
  • z extrahovaných uzlových bodů (souřadnice bodů se přepočítají na vojenský systém MGRS) se vytvoří textový report dle specifikací NATO / AČR


Radiation Reconnaissance Results QGIS Plugin - schéma funkcionality pluginu

Práce s pluginem

Plugin nám do QGISu přidá nový panel, kde zvolíme vstupní data (Raster: mapa dávkových příkonů, Track: naplánovaná trasa) a zvolíme složku, kam se má uložit textová zpráva ve formátu NATO / AČR. Nastavení tvorby izolinií má dle požadavku zadavatele pevně definované hodnoty, ve výchozím stavu jsou vybrané všechny, operátor případně může zrušit volbu a ponechat vybrané jen některé hodnoty.

QGIS a panel pluginu Radiation Reconnaissance Results

Testovací data dostupná na Githubu:

https://github.com/ctu-geoforall-lab-projects/bp-kulovana-2017/tree/master/sample_data

obsahuje fiktivní data založená na cvičných datech AČR, umístěná do oblasti jezera Chagan v Kazachstánu (oblast Semipalatinského jaderného polygonu), kde 15.ledna 1965 SSSR provedl jaderný test ekvivalentu 140 kilotun TNT, jehož výsledkem bylo i zmíněné jezero.


Následující obrázek obsahuje porovnání vstupních dat (mapa vlevo nahoře) a výsledků po zpracování pluginem (polygony vpravo dole):

QGIS - ukázka vstupních dat a výstupní polygony

Nejdůležitejším výstupem je ale textový report - kompatibilní s formátem dle NATO APP-11.

Výstupní textový report pluginu Radiation Reconnaissance Results

Cílem je nahradit aktuálně používané a časově náročné ruční zpracování dat operátorem za částečně automatizované řešení pomocí tohoto pluginu