GeoForAll Lab - Ground Radiation Monitoring Plugin

Z Ramesis
Přejít na: navigace, hledání

QGIS Ground icon.png

Základní informace

- autor: Michael Kala

- realizace v rámci: bakalářská práce

- dokončen: červen 2017

- pro potřeby Odboru havarijní připravenosti a mobilních skupin SÚRO, aktuálně testován

GitHub-Banner.png

Dokumentace https://ctu-geoforall-lab-projects.github.io/bp-kala-2017/

Zdrojový kód https://github.com/ctu-geoforall-lab-projects/bp-kala-2017


QGIS logo 2017 small.png

Plugin se zatím v oficiálním repozitáři QGISu (QGIS Python Plugins Repository) nenachází, instalovat lze ručně z Gihubu.

Řešený problém

Plugin provádí výpočet odhadu obdržené dávky pro posádku monitorovacího vozidla na základě plošné mapy distribuce dávkových příkonů a naplánované trasy monitorování.

Mapa dávkových příkonů může být získána například:

  • z predikčního software typu jRODOS
  • interpolací z měření (letecká apod.)

Trasy lze naplánovat např. pomocí nástrojů Google Maps (formát KML, GPX ap.)

Ground Radiation Monitoring Plugin - schéma funkcionality pluginu

Výpočet odhadu obdržené dávky počítá s konstantní rychlostí monitorování, vzdálenost mezi body trasy se počítá ze souřadnic trasa z plánovače má body jen v místě změny směru trasy (tj. u několikakilometrového úseku můžeme mít jen pár bodů s hodnotami, což je problém). Plugin tento problém řeší vytvořením dalších „měřicích“ bodů po trase.

Ground Radiation Monitoring Plugin - schéma výpočtu dávky

Práce s pluginem

Plugin nám do QGISu přidá nový panel, kde zvolíme vstupní data (Raster: mapa dávkových příkonů, Track: naplánovaná trasa) a zvolíme složku, kam se má uložit textová zpráva s výsledky výpočtu.

QGIS a panel pluginu Ground Radiation Monitoring

Výstupem pluginu je pak nová bodová vrstva s hodnotami dávkového příkonu a dávky (na obrázku vlevo) a textový report (vpravo):

QGIS s výstupními daty a samostatný textový report