Další datové vrstvy pro QGIS

Z Ramesis
Přejít na: navigace, hledání

Potřebujete data z přístrojů Safecast v QGISu porovnat i s dalšími informacemi? Žádný problém.

Program QGIS poskytuje široké možnosti práce s daty, jejich zpracování a zobrazení. V rámci této stránky si ukážeme některé vybrané zdroje dat, které by se Vám mohly hodit.

Online rastrové vrstvy - WMS

V první části se budeme věnovat online mapovým vrstvám (kromě podkladových map, které už znáte z předchozích článků) a začneme vrstvami, které pro Českou Republiku poskytuje Česká geologická služba (dále jen ČGS). ČGS poskytuje online mapové vrstvy prostřednictvím WMS služby (Web Map Service) a poskytované mapy má přehledně rozdělené do následujících tematických sekcí:

 • Geologie
 • Hydrogeologie
 • Půdy
 • Nerostné suroviny
 • Poddolování a důlní díla
 • Těžební odpady
 • Geohazardy
 • Inženýrská geologie
 • Územní plánování)
 • Geofyzika
 • Geochemie
 • Geologická prozkoumanost
 • Archivy

- aktuální přehled najdete na webu ČGS zde

Mapová vrstva je rastrová (podobně jako např. mapový podklad OpenStreetMap přes OpenLayers plugin), takže nelze prvky upravovat, přesouvat, ani zobrazit atributovou tabulku dat. Také data nelze standardní cestou nijak uložit. Můžete ovšem měnit způsob zobrazení - především průhlednost vrstvy, čehož při zobrazení překryvných vrstev využijeme.

Přidání nové WMS vrstvy v QGISu

Nejdříve si musíme zjistit údaje pro nastavení jednotlivých vrstev. Na webu ČGS najdeme pro každou vrstvu něco, co vypadá jako internetový odkaz:

Nabídka WMS vrstev na webu ČGS - ukázka sekce Geofyzika


My si zde ukážeme načtení radiometrické mapy a geologické mapy ČR, pro které zde uvádíme i patřičné údaje k nastavení WMS v QGISu:


Radiometrická mapa 1 : 500 000 (GEOČR500)

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/radiometric_field/MapServer/WMSServer


Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50)

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geologie/geocr50/MapServer/WMSServer


Radiometrická mapa ČR - WMS vrstva

Pro přidání nové WMS vrstvy musíte jít do menu Vrstva / Přidat vrstvu / Přidat WMS/WMTS vrstvu....

QGIS3 - přidání nové WMS vrstvy

Před prvním použitím musíte vrstvu nadefinovat - v dialogovém okně klikněte na "Nové":

QGIS3 - přidání nové WMS vrstvy

Stačí zadat pouze výše zmíněné informace a potvrdit, není potřeba laborovat se zbytkem nastavení:

QGIS3 - nastavení WMS vrstvy pro radiometrickou mapu ČR

a poté klikněte na tlačítko Připojit:

QGIS3 - připojení k WMS vrstvě

Z načteného seznamu nabízených vrstev si vyberte tu, kterou chcete načíst (nebo prostě jednu vyzkoušejte) a přidejte ji do mapy:

QGIS3 - přidání nové WMS vrstvy

Zde jsme úmyslně přidali WMS vrstvu s radiometrickou mapou přes podklad z OpenStreetMap, aby bylo vidět, že ve výchozím stavu je radiometrická mapa neprůhledná a podkladovou mapu nám takto nešikovně překrývá:

QGIS3 - WMS vrstva radiometrické mapy přes podklad OpenStreetMap

to ale není problém vyřešit - stačí nastavit WMS vrstvu na částečnou průhlednost - dvojklikem myší na název vrstvy v Panelu vrstev, nebo pravým tlačítkem myši a následným výběrem položky Vlastnosti vrstvy z kontext menu:

QGIS3 - vlastnosti WMS vrstvy

... se dostaneme na dialog Vlastnosti vrstvy a tam si na kartě Průhlednost můžeme průhlednost nastavit posuvníkem, nebo zadáním přesného čísla v procentech:

QGIS3 - nastavení průhlednosti WMS vrstvy

takže můžete kombinovat radiometrickou mapu z WMS vrstvy a podkladovou mapu např. z OpenStreetMap:

QGIS3 - překryv poloprůhledné WMS vrstvy přes mapový podklad

- takto vypadá například detail oblasti Třebíčského masivu, který je známý zvýšenými hodnotami dávkového příkonu (daný vyššími obsahy přírodních radionuklidů v horninách - tzv. durbachitech - tohoto masivu):

QGIS3 - překryv poloprůhledné WMS vrstvy přes mapový podklad - detail oblasti Třebíčského masivu

Geologická mapa ČR - WMS vrstva

Stejným způsobem si přidáme i geologickou mapu ČR. Nejdřív ale odstraníme nebo vypneme vrstvu radiometrické mapy, aby mapa byla aspoň trochu přehledná.


Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50)

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geologie/geocr50/MapServer/WMSServer

Stačí zadat pouze výše zmíněné informace a potvrdit, není potřeba laborovat se zbytkem nastavení:

QGIS3 - nastavení WMS vrstvy pro geologickou mapu ČR

stejně jako u radiometrické mapy i zde dostanete po připojení k datovému zdroji WMS seznam dostupných datových vrstev a můžete si vybrat...:

QGIS3 - přidání nové WMS vrstvy

...které z nich přidat do mapy:

QGIS3 - WMS vrstva geologické mapy přes podklad OpenStreetMap

přičemž stejně jako u radiometrické mapy si můžeme nastavit částečnou průhlednost vrstvy, abychom přes geologickou mapu viděli i klasický mapový podklad s obcemi apod. - zde opět OpenStreetMap:

QGIS3 - překryv poloprůhledné WMS vrstvy přes mapový podklad

Wiki-tip.png INFO: Legenda je v obou zde zmíněných případech poskytována přímo serverem ČGS formou obrázku - nemáte tedy žádnou možnost změnit její zobrazení nebo například zvětšit písmo. Museli byste tento problém řešit "bokem" - tj. vyrobit si vlastní obrázek legendy např. pro použití v tiskových výstupech a vložit si ho přes výchozí legendu.


Construction-cone-300px.png Stránky jsou ve výstavbě