Safecast LOG2CSV převodník

Z Czechrad
Verze z 10. 4. 2024, 13:59, kterou vytvořil Jan.helebrant (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

POZOR: Převodník sice dokáže zpracovat i LOG soubory z přístroje CzechRad, nicméně převodníkem vypočítané hodnoty ADER v microSv/h nejsou správně, protože Safecast má jiný přepočetní koeficient než CzechRad a převodník byl navržen pouze pro Safecast data.

Princip funkce LOG2CSV převodníku

1) aktuální verzi převodníku stáhnete zde

- jde o cca 800 KB archiv, který na Windows rozbalíte například bezplatným programem 7Zip, v linuxu je potřeba mít nainstalovaný p7zip


2) po rozbalení archivu najdeme ve složce převodníku následující:

LOG2CSV - obsah archivu

3) postup převodu dat:

Vložte data s příponou .LOG do složky "input" a spusťte aplikaci - na Windows dvojklikem na "SAFECAST_LOG2CSV_Win32.exe", na linuxu je potřeba nejdříve nastavit soubory "SAFECAST_linux_run.sh" a "SAFECAST_LOG2CSV_linux32.bin" jako spustitelné

- pokud ještě nemáte vlastní data, v podsložce test_data najdete několik LOG souborů, se kterými si převodník můžete vyzkoušet

Převodník vezme data ze složky Input a výstupní soubory ukládá do složky Output

- vstupní soubory se zkopírují s příponou "backup" do složky "output"

- pokud ve Windows aplikace hlásí chybu dll knihoven, je potřeba přibalené soubory "libgcc_s_dw2-1.dll" a "libstdc++-6.dll" zkopírovat do C:\Windows\System32

- převedený soubor má na konci "_NEW.csv" a vznikne opět ve složce "output"


4) volby převodu

Volby LOG2CSV převodníku

převodník se na začátku zeptá, jaký způsob formátování výstupu chcete zvolit:

1) decimal comma "," and semicolon (";") separated columns (Europe, South America...)

--- Press Enter to select

2) decimal dot "." and comma (",") separated columns (UK, North America...)

--- Press x and Enter to select

Pokud tedy chcete aby výstupem byl soubor s desetinnými čárkami a sloupci oddělenými středníkem, pokračujete stiskem klávesy Enter. Pokud chcete raději soubor s desetinnými tečkami a sloupci oddělenými čárkou, musíte nejdřív stisknout klávesu písmene X a až poté klávesu Enter. Poté již převodník pracuje zcela automaticky, po dokončení převodu ukončíte aplikaci stiskem klávesy Enter.

LOG2CSV převodník - dokončení převodu


5) ukázky výstupních dat

Původní LOG soubor

# NEW LOG
# format=1.3.5nano
# deadtime=on
$BNRDD,2410,2015-07-03T17:09:56Z,35,5,35,V,5011.2591,N,01441.7945,E,176.10,A,4,324*5B
$BNRDD,2410,2015-07-03T17:10:01Z,39,4,39,V,5011.3202,N,01441.7902,E,172.70,A,4,324*5D
$BNRDD,2410,2015-07-03T17:10:06Z,37,4,43,A,5011.3790,N,01441.7792,E,180.20,A,5,139*40
$BNRDD,2410,2015-07-03T17:10:11Z,38,4,47,A,5011.4339,N,01441.7566,E,181.00,A,5,139*47


Volba 1) decimal comma "," and semicolon (";") separated columns (Europe, South America...)

- desetinná čárka, sloupce oddělené středníkem

device;device_ID;date;UTC_time;CPM;ADER_microSvh;latitude;longitude;altitude;pulses5s;pulses_total;validity;GPS_validity;Sat;HDOP 
SAFECAST bGeigie Nano;2410;2015-07-03;17:09:56;35;0,10000000149;50,187651666;14,696574974;176,10;5;35;V;A;4;324
SAFECAST bGeigie Nano;2410;2015-07-03;17:10:01;39;0,11142857373;50,188669999;14,696503321;172,70;4;39;V;A;4;324
SAFECAST bGeigie Nano;2410;2015-07-03;17:10:06;37;0,10571428388;50,189649995;14,696320025;180,20;4;43;A;A;5;139
SAFECAST bGeigie Nano;2410;2015-07-03;17:10:11;38;0,10857142508;50,190564998;14,695943324;181,00;4;47;A;A;5;139


Volba 2) decimal dot "." and comma (",") separated columns (UK, North America...)

- desetinná tečka, sloupce oddělené čárkou

device,device_ID,date,UTC_time,CPM,ADER_microSvh,latitude,longitude,altitude,pulses5s,pulses_total,validity,GPS_validity,Sat,HDOP 
SAFECAST bGeigie Nano,2410,2015-07-03,17:09:56,35,0.10000000149,50.187651666,14.696574974,176.10,5,35,V,A,4,324
SAFECAST bGeigie Nano,2410,2015-07-03,17:10:01,39,0.11142857373,50.188669999,14.696503321,172.70,4,39,V,A,4,324
SAFECAST bGeigie Nano,2410,2015-07-03,17:10:06,37,0.10571428388,50.189649995,14.696320025,180.20,4,43,A,A,5,139
SAFECAST bGeigie Nano,2410,2015-07-03,17:10:11,38,0.10857142508,50.190564998,14.695943324,181.00,4,47,A,A,5,139

Poznámka: rané verze převodníku vyžadovaly ve složce "input" vždy jen jeden soubor, ale u nových verzí byl tento nedostatek odstraněn, takže lze do "input" vložit více souborů a převádět dávkově.

6) CSV načteme do tabulkového procesoru LibreOffice Calc, MS Excel nebo jiného SW dle potřeby

Výsledný soubor CSV pak už lze snadno načíst do tabulkového procesoru a případně použít k výrobě grafů, výpočtům statistik atd.

LibreOffice Calc s načtenými Safecast daty