Nacházíte se zde: Úvod / Publikace

Aktuality

Nehoda v závodě ve firmě SOCODEI ve Francii nijak neohrožuje občany
Dne 12. září 2011 došlo ve městě Codolet v jižní Francii v zařízení určeném k nakládání s nízkoaktivními odpady společnosti SOCODEI k nehodě při tavbě kovových odpadů.Na místo byl vyslán expertní tým organizace IRSN (Institut de radioprotection et de sûrete nucléairé), aby prověřil situaci.
Šíření radioaktivních látek v atmosféře po radiační havárii jaderné elektrárny v Černobylu v roce 1986