Nacházíte se zde: Úvod / Publikace / Aktuality / Výsledky předběžných (rychlých) analýz obsahu radionuklidů v ovzduší

Výsledky předběžných (rychlých) analýz obsahu radionuklidů v ovzduší

SÚRO kromě přesných měření radionuklidů v ovzduší provádí i předběžná měření. Ta jsou z fyzikálních důvodů méně přesná, avšak přinášejí výsledky mnohem rychleji. Zde jsou za poslední týdny.

 

V obvyklém provozu měření nejsou rychlými metodami detekovány žádné umělé radionuklidy v ovzduší. K detekování umělých radionuklidů je zapotřebí citlivější a časově náročnější laboratorní analýza (až 10 dní). Grafy zobrazují výsledky předběžných (rychlých) analýz radioaktivity v ovzduší (třídenní odběr). Zeleně jsou zobrazeny hodnoty tzv. detekčního limitu (citlivosti měření), který vyjadřuje skutečnost, že v daný den nebyl sledovaný radionuklid detekován. Pokud se radionuklid v ovzduší přeci jen vyskytoval, tak v koncentraci nižší, než je zobrazená hodnota.

 

cs137-3.2022

i131-2.2022.png

Citlivost měření je ovlivněna délkou odběru vzorku, délkou měření, použitým typem detektoru i aktuální koncentrací přírodních radionuklidů v ovzduší, proto nejsou hodnoty v grafu každý den stejné.

Měření dokáží odhalit i velmi nízké koncentrace Cs-137, které je v životním prostředí stále přítomno po havárii JE Černobyl v roce 1986. Občas lze detekovat stopové množství I-131 (tzv. radiojód), který se v ovzduší může vyskytovat v důsledku použití v lékařství. Oba radionuklidy lze pro svoji fyzikálně-chemickou povahu považovat za dobré indikátory mimořádných událostí typu jaderné havárie apod.

Výsledky ultra citlivých analýz si můžete prohlédnout zde. Výsledky jsou také nahrávány do centrální databáze MonRaS.

 

 

SnowWhitw.jpg

Velkokapacitní odběrové zařízení Snow White sloužící k měření koncentrací aktivit přírodních i umělých radionuklidů v ovzduší.

 

Dne 28. června 2022