Nacházíte se zde: Úvod / Publikace / Aktuality / Únik malého množství selenu 75 z belgického výzkumného centra SCK CEN – v ovzduší ČR nebyl detekován

Únik malého množství selenu 75 z belgického výzkumného centra SCK CEN – v ovzduší ČR nebyl detekován

Podle informací z belgického jaderného výzkumného centra SCK CEN došlo 15.05. 2019 přes komín ventilačního systému k uvolnění malého množství radioaktivního selenu 75 (Se-75) do ovzduší. K úniku došlo během výrobní manipulace s kapslí obsahující uvedený radionuklid, který se využívá v této podobě v defektoskopii.

 

O úniku Se-75 informuje Státní úřad pro jadernou bezpečnost na svých internetových stránkách www.sujb.cz

Informace z SCK CEN lze nalézt na www.sckcen.be

Vzdušným prouděním se kontaminace šířila nejprve směrem na západ až jihozápad, takže nízké hodnoty objemové aktivity byly detekovány na severu Francie, jak o tom informuje francouzský IRSN na

www.irsn.fr/....Information-report-incident-SCK-CEN-facilities-in-Mol-Belgium

a podrobněji v

www.irsn.fr/....IRSN_NI-Incident-Belgium-Selenium75-Release_20190528.pdf

Jak uvádí dokument, naměřené aktivity jsou velmi nízké a nepředstavují žádné riziko pro obyvatele ani životní prostředí.

České republice Radiační monitorovací síť aerosolů nezachytila v ovzduší ani stopová množství Se-75. To je dáno poměrně nízkou uvolněnou aktivitou, vzdáleností od zdroje a převládajícím směrem atmosférického proudění. Výsledky měření aktivity Se-75 ve všech vzorcích získaných v síti ležely pod hodnotami nejmenších významných aktivit (tzv. práh detekce), tyto prahy se pohybují na úrovni 1 µBq/m3 (1 µBq = miliontina Bq). Např. v Praze, kde je měření nejcitlivější, ležely aktivity v období 14.5 - 21.5., kdy se mohla u nás kontaminace objevit, pod hodnotou 0,1 µBq/m3.