Nacházíte se zde: Úvod / Publikace / Aktuality / Podrobnější informace ke stopovému množství I-131 v ovzduší v lednu a únoru 2017

Podrobnější informace ke stopovému množství I-131 v ovzduší v lednu a únoru 2017

V průběhu ledna začaly evropské laboratoře detekovat na některých svých odběrových místech pozitivní hodnoty aktivity I-131 v ovzduší. První informace o zvýšených hodnotách přišla z Norska a postupně byla hlášena detekce I-131 i v dalších zemí Evropy, včetně České republiky. Jednalo se o velmi nízké hodnoty detekovatelné jen díky spojení velkoobjemových odběrových zařízení s dlouhou dobou odběru (cca 1 týden) a citlivé detekční techniky s HPGe detektory o vysoké účinnosti a dlouhé doby měření.

 

Aktivita I-131 byla detekována jen na aerosolových filtrech, tj. jedná se pouze o aerosolovou formu I-131. Aktivita plynné formy I-131 vzhledem k řádově menšímu průtoku vzdušiny sorbentem plynných forem jódu je detekovatelná s mnohem menší citlivostí, takže v podobných případech leží pod mezí detekce.

Odběrové místoRok 2017Pod MVAAktivita (MVA)NejistotaPoznámka
Odběr od - do Bq/m3Bq/m3
Praha 17.1. - 23.1. 3,6E-7 1,8E-7
23.1. - 31.1. < (4,2E-7)
31.1. - 7.2. < (1,9E-7)
7.2. - 14.2. 7,41E-7 1,9E-7
14.2. - 21.2. < (2,0E-7)
21.2. - 28.2. < (2,5E-7)
České Budějovice 21.2. - 28.2. 2,04E-6 5,9E-7
Praha 28.2. - 7.3. < (2,2E-7)
7.3. - 14.3. < (2,6E-7)

Poznámky:

  • MVA = minimální významná aktivita (práh detekce).
  • Výraz 1E-x znamená 10-x (tj. např. 1E-3 je 10-3, tj. 0,001)
  • Na dalších odběrových místech nebyly pozitivní hodnoty naměřeny

 

Protože již v několika po sobě jdoucích týdnech nebyl I-131 v ovzduší detekován, je tato zpráva uzavřena. Aktuální hodnoty lze nalézt v sekci Radionuklidy v ovzduší.

Podrobnější informace lze nalézt v této zprávě.

Zdroj: SÚRO a RMS