Nacházíte se zde: Úvod / Publikace / Aktuality / Nové výzvy v krizové komunikaci

Nové výzvy v krizové komunikaci

Státní úřad po jadernou bezpečnost a Státní ústav radiační ochrany v.v.i, Praha uspořádaly 16.10.2017 v Lékařském domě (Sokolská 490/31, v Praha) odborný seminář na téma Snaha o vyhodnocení možného vlivu dezinformací šířených v případě radiační havárie na chování obyvatelstva

 

V úvodu pohovořila Ing. Dana Drábová Ph.D. na téma významu komunikační strategie v oblasti bezpečnosti.

Seminář pak proběhl v několika blocích.

Výsledky případové studie z České republiky - jaro 2017: Publicita zjištěného výskytu jódu I-131 v ovzduší, dezinformace a dopady na veřejnost.

  • Ing. Jiří Hůlka (SÚRO): Úvod k problému z hlediska radiační ochrany
  • Ing. Michal Jankovec, Ing. Ivana Fojtíkova (SÚRO): Analýza informací a medií + Sociologický průzkum dopadu publicity na veřejnost

 

Nové výzvy v krizové komunikaci

  • Ing. Karla Petrová (SÚJB) : Problematika komunikace s veřejností v radiační ochraně

 

Problematika nových komunikačních situací - Otázky krizové komunikace

  • JUDr. Benedikt Vangeli (Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, Ministerstvo vnitra ČR): Nová média a hybridní hrozby
  • PhDr. Jiří Závozda, Metropolitní univerzita Praha, (dříve šéfredaktor Lidových novin, šéfeditor v MF DNES, osm let ředitelem zpravodajství v TV Prima): Pohled z druhé strany - Verifikace informací a zdrojů ve zpravodajství z pohledu představitele zpravodajství
  • Mgr. Marek Vranka (Fakulta sociálních věd, UK): Vnímání pravdy ( doba postfaktová/postfaktická z pohledu filosofa)
  • Mgr. Martin Buchtík agentura MEDIAN (dříve FSV UK, Sociologický ústav) : Různé komunikační modely , hoaxy, fakta…

 

Na závěr proběhly diskuse k tématům: mediální gramotnost v souvislosti s chováním obyvatelstva po jaderné havárii

 

Prezentace vystupujících najdete v části věnované výsledkům naší výzkumné práce