Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Vzdělávání - kurzy / Termíny kurzů a jak se přihlásit

Termíny kurzů a jak se přihlásit

Termíny kurzů radiační ochrany na nadcházející rok budou vypsány na webových stránkách do konce měsíce ledna 2020.


 

Mimořádné termíny Kurzů radiační ochrany podle Atomového zákona

SÚRO, v.v.i., nabízí možnost vyhlásit jejich uspořádání za předpokladu dostatečného počtu zájemců.

Jiné typy kurzů a školení,

jejichž náplň, rozsah a délka by vycházely z potřeby zájemce mohou být připraveny na základě smlouvy mezi zájemcem a SÚRO, v.v.i.

Požadavek na uspořádání takovéhoto Kurzu je potřeba zadat nejméně 6 týdnů před předpokládaným termínem.
Podmínky účasti vybraných pracovníků a cena kurzu budou předmětem dohody s organizační garantkou kurzu.

 

Podrobnější informace:

Organizační garantka kurzů: Ing. Petra Kadlec Linhartová, tel.: 606 954 344, e-mail: petra.linhartova@suro.cz

Tajemnice kurzů: Radka Janebová, tel.: 770 135 488, e-mail:

 

Ceny kurzů se řídí Ceníkem služeb SÚRO, v.v.i., zde