Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Vzdělávání - kurzy / Termíny kurzů a jak se přihlásit

Termíny kurzů a jak se přihlásit

Jarní kurz radiační ochrany pro vybrané pracovníky podle Atomového zákona se uskutečnil v  březnu 2020.

Termín dalšího kurzu bude oznámen zde.

Závazná přihláška na tento kurz bude zde.

Podrobnější informace pro účastníky tohoto kurzu budou rovněž zde.


 

Mimořádné termíny kurzů radiační ochrany podle Atomového zákona

SÚRO, v.v.i., nabízí možnost vyhlásit jejich uspořádání za předpokladu dostatečného počtu zájemců.

Jiné typy kurzů a školení,

jejichž náplň, rozsah a délka by vycházely z potřeby zájemce mohou být připraveny na základě smlouvy mezi zájemcem a SÚRO, v.v.i.

Požadavek na uspořádání takovéhoto kurzu je potřeba zadat nejméně 6 týdnů před předpokládaným termínem.
Podmínky účasti vybraných pracovníků a cena kurzu budou předmětem dohody s organizační garantkou kurzu.

 

Podrobnější informace:

Organizační garantka kurzů:

Ing. Petra Kadlec Linhartová, tel.: 606 954 344, e-mail:

Tajemnice kurzů:

Radka Janebová, tel.: 770 135 488, e-mail:

 

Ceny kurzů se řídí Ceníkem služeb SÚRO, v.v.i., zde