Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Vzdělávání - kurzy / Termíny kurzů a jak se přihlásit

Termíny kurzů a jak se přihlásit

Jarní kurz radiační ochrany se koná od 3. března 2020 do 5. března 2020.

Závazná přihláška na kurz zde

Přihlášky na kurz byly uzavřeny, kurz je naplněn.

Informace pro účastníky kurzu zde


 

Mimořádné termíny kurzů radiační ochrany podle Atomového zákona

SÚRO, v.v.i., nabízí možnost vyhlásit jejich uspořádání za předpokladu dostatečného počtu zájemců.

Jiné typy kurzů a školení,

jejichž náplň, rozsah a délka by vycházely z potřeby zájemce mohou být připraveny na základě smlouvy mezi zájemcem a SÚRO, v.v.i.

Požadavek na uspořádání takovéhoto kurzu je potřeba zadat nejméně 6 týdnů před předpokládaným termínem.
Podmínky účasti vybraných pracovníků a cena kurzu budou předmětem dohody s organizační garantkou kurzu.

 

Podrobnější informace:

Organizační garantka kurzů:

Ing. Petra Kadlec Linhartová, tel.: 606 954 344, e-mail:

Tajemnice kurzů:

Radka Janebová, tel.: 770 135 488, e-mail:

 

Ceny kurzů se řídí Ceníkem služeb SÚRO, v.v.i., zde