Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Vzdělávání - kurzy / Podmínky účasti na kurzech

Podmínky účasti na kurzech

Kurzu radiační ochrany podle Atomového zákona v SÚRO, v. v. i., se může zúčastnit fyzická osoba, která

  • splňuje požadavky §6 vyhl. č. 409/2016 Sb. na základní a odbornou přípravu
  • vyplnila a do SÚRO, v. v. i., zaslala přihlášku do kurzů radiační ochrany podle Atomového zákona na e-mailovou adresu
  • zaplatila účastnický poplatek podle Ceníku služeb SÚRO, v. v. i.

 

Podmínky získání osvědčení

Osvědčení o účasti na kurzu radiační ochrany podle Atomového zákona, tj. kurzu ve smyslu ustanovení vyhl. 409/2016 Sb. a vyhl. 422/2016 Sb., obdrží účastník kurzu, který

  • splní požadovanou účast na přednáškách (minimálně 80 % stanovené vyučovací doby)
  • vyplní orientační test, kterým se ověřuje rozsah získaných znalostí

 

Podrobnější informace pro účastníky kurzů najdete zde

Organizační garantka kurzů:

Ing. Petra Kadlec Linhartová, tel.: 606 954 344, e-mail:

Tajemnice kurzů:

Radka Janebová, tel.: 770 135 488, e-mail: