Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Systém kvality

Akreditace laboratoří Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i.

Zkušební laboratoře SÚRO č. 1479 akreditované Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Předmět akreditace

Měření obsahu radionuklidů ve výrobcích, surovinách, stavebních a odpadních materiálech, vzorcích potravního řetězce, vodě, lidském těle, biologických materiálech a dalších složkách životního prostředí a stanovování dozimetrických veličin a aktivity radonu pro potřeby radiační ochrany

Osvědčení o akreditaci zkušebních laboratoří SÚRO

Certificate of Accreditation of SÚRO Testing Laboratory

Klíčoví pracovníci
Ing. Radim Filgas vedoucí akreditovaných zkušebních laboratoří SÚRO
RNDr. Petr Rulík zástupce vedoucího AZL SÚRO, vedoucí Odboru monitorování v Praze
Ing. Zdeněk Borecký vedoucí Pobočky v Hradci Králové
Ing. Jiří Rada vedoucí Pobočky v Ostravě
Ing. Ivana Horáková, CSC. vedoucí Odboru lékařských expozic v Praze
Ing. Daniela Ekendahl vedoucí Oddělení dozimetrie v Praze
Mgr. Aleš Froňka, Ph.D. vedoucí Odboru přírodních zdrojů v Praze
Ing. Lubomír Gryc

vedoucí Oddělení mobilní skupiny v Praze

Ing. Zdeněk Vyjídáček manažer kvality

Kalibrační laboratoř SÚRO č. 2391 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Předmět akreditace
Kalibrace měřidel ionizujícího záření ve fotonových svazcích

Osvědčení o akreditaci Kalibrační laboratoře SÚRO - zde

Příloha Osvědčení o akreditaci Kalibrační laboratoře SÚRO - zde

 

Klíčoví pracovníci
RNDr. Libor Judas, Ph.D. vedoucí akreditované Kalibrační laboratoře SÚRO, vedoucí Oddělení radioterapie a rtg labotatoře
Ing. Daniela Ekendahl zástupce vedoucího AKL, vedoucí Oddělení dozimetrie
Ing. Zdeněk Vyjídáček manažer kvality