Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Rozbory pitné vody

Rozbory pitné vody

Nabídka měření

Nabízíme dodavatelům vody do veřejných vodovodů a laboratořím, které provádějí rozbory pitné vody, měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě dodávané k veřejnému zásobování pitnou vodou v rozsahu dle platné legislativy ČR a za dále uvedených podmínek.

Nabídka zahrnuje:

  • základní rozbor – stanovení celkové objemové aktivity alfa, stanovení celkové objemové aktivity beta, stanovení objemové aktivity radonu (v případě podzemní vody), hodnocení výsledků

  • úplný rozbor – základní rozbor + stanovení objemových aktivit dalších přírodních radionuklidů ve vodě v rozsahu daném vyhláškou o radiační ochraně (viz legislativa), pokud výsledek měření některé z celkových objemových aktivit převyšuje směrnou hodnotu, stanovení celkové indikativní dávky, úplné hodnocení výsledků

  • doplňující rozbor – stanovení jenom některých ukazatelů v rozsahu dle specifikace zadavatele zkoušky, dílčí hodnocení výsledků

Používané postupy:

Stanovení objemových aktivit se provádí s použitím radiochemických a radiometrických metod, převážně odvozených z platných ČSN řady 75 76xx. Stanovení celkové indikativní dávky a hodnocení výsledků se provádí postupem podle vyhlášky o radiační ochraně a podle doporučení pro uvedené činnosti, které vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost (viz legislativa)

Měřící pracoviště:

identifikace

pracoviště

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

odbor monitorování
Bartoškova 28
140 00 Praha 4

pobočka Hradec Králové

Piletická 57

500 03 Hradec Králové

pobočka Ostrava

Syllabova 21

703 00 Ostrava

kontaktní

osoby

Ing. Věra Bečková

Ing. Tereza Ježková

Zita Forejtková

Ing. Zdeněk Borecký

Ing.Miluše Bartusková, Ph.D.

Ing. Jiří Rada

telefon

226518262, 226518242

495211005

555302720, 596782936

e-mail

vera.beckova@suro.cz

zita.forejtková@suro.cz

zdenek.borecky@suro.cz

miluse.bartuskova@suro.cz

 

jiri.rada@suro.cz

měřené

ukazatele

alfa*, beta*, 222Rn, 226Ra, 210Pb, 210Po, 234U, 238U

alfa, beta, 222Rn

alfa*, beta*, 222Rn*, 226Ra, 210Pb, uran

příjem vzorků

07:30 – 15:00

07:30 – 14:00

07:30 – 14:00

Poznámka: pro měření označená * jsou používány zkušební postupy akreditované ČIA