Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Kurzy radiační ochrany / Termíny kurzů a jak se přihlásit

Termíny kurzů a jak se přihlásit

Řádné termíny Kurzů radiační ochrany pro vybrané pracovníky, organizované Státním ústavem radiační ochrany, v.v.i., v souladu s ustanoveními Atomového zákona, jsou vypisovány zpravidla 2 až 3 ročně.

Podzimní kurz se uskuteční v termínu:

10. 9. 2019  – 12. 9. 2019       závazná přihláška zde

Vedoucí kurzů: RNDr. Zdeněk Rozlívka

Organizační garantka kurzu: Ing. Petra Kadlec Linhartová, tel.: 606 954 344

Tajemnice kurzu: Radka Janebová, tel.: 736 483 009

e-mail: vzdelavani@suro.cz

Podrobnější informace pro účastníky kurzu zde

Přihlášení do kurzů -zasláním závazné přihlášky na adresu .

V návaznosti na váš zájem, vás budeme v dostatečném časovém předstihu před termínem kurzu informovat o organizačních záležitostech spojených s kurzem.

 

Mimořádné termíny Kurzů radiační ochrany podle Atomového zákona

SÚRO, v.v.i., nabízí možnost vyhlásit jejich uspořádání za předpokladu dostatečného počtu zájemců. Informace získáte na adrese .

Jiné typy kurzů a školení,

jejichž náplň, rozsah a délka by vycházely z potřeby zájemce mohou být připraveny na základě smlouvy mezi zájemcem a zástupcem SÚRO, v.v.i.

Požadavek na uspořádání takovéhoto Kurzu je potřeba zadat nejméně 6 týdnů před předpokládaným termínem.
Podmínky účasti vybraných pracovníků a cena kurzu budou předmětem dohody s organizačním garantem kurzu.

Předběžné informace je možno získat u organizační garantky kurzů Ing. Petry Kadlec Linhartové, tel. 770 135 488 nebo na elektronické adrese

 

Ceny kurzů se řídí Ceníkem služeb SÚRO, v.v.i., zde