Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Kurzy radiační ochrany / Termíny kurzů a jak se přihlásit

Termíny kurzů a jak se přihlásit

Řádné termíny Kurzů radiační ochrany pro vybrané pracovníky, organizované Státním ústavem radiační ochrany, v.v.i., v souladu s ustanoveními Atomového zákona, jsou vypisovány zpravidla 2 až 3 ročně.

Jarní kurz se uskutečnil od 6. března 2018 do 8. března 2018

vedoucí  kurzů:  RNDr. Zdeněk Rozlívka
organizační garantka kurzů: Mgr. Věra Matějková, tel. 770 135 488; 603 924 347;

Přihlášení do kurzů - po zveřejnění přesného termínu a závazné přihlášky

Termín podzimního kurzu září/říjen 2018, bude upřesněn v průběhu července/srpna.

V návaznosti na váš zájem, vás budeme v dostatečném časovém předstihu před termínem kurzu informovat o organizačních záležitostech spojených s dalším kurzem.

Mimořádné termíny Kurzů radiační ochrany podle Atomového zákona

Ústav nabízí možnost vyhlásit jejich uspořádání za předpokladu dostatečného počtu zájemců. Informace získáte na adrese .

 

Jiné typy kurzů a školení, jejichž náplň,  rozsah a délka by vycházely z  potřeby zájemce mohou být připraveny na základě smlouvy mezi zájemcem a zástupcem SÚRO, v.v.i.

Požadavek na uspořádání takovéhoto Kurzu je potřeba zadat nejméně 6 týdnů před předpokládaným termínem.  
Podmínky účasti vybraných pracovníků a cena  kurzu budou předmětem dohody s organizačním garantem kurzu.

Předběžné informace je možno získat u organizační garantky kurzů Mgr. Věry Matějkové, tel. 770 135 488; 603 924 347;  nebo na elektronické adrese

 

Cena kurzu se řídí Ceníkem služeb SÚRO v.v.i.