Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Kurzy radiační ochrany / Termíny kurzů a jak se přihlásit

Termíny kurzů a jak se přihlásit

Termíny  Kurzů radiační ochrany pro vybrané pracovníky, organizované v souladu s ustanoveními Atomového zákona, jsou vypisovány zpravidla 2 až 3 běhy za rok.

Podzimní kurz se konal  3. října 2017 až 5. října 2017

vedoucí a odborná garantka kurzů: Ing. Helena Žáčková, helena.zackova@suro.cz
organizační garant kurzů: Mgr. Věra Matějková, tel. 770 135 488,

 Přihlášení do kurzů :

Chcete-li se zúčastnit kteréhokoliv dalšího kurzu, zašlete prosím krátký email na adresu: .
V mailu uveďte o který termín máte zájem, o kolik účastníků se bude jednat, v jakém oboru pracujete (průmyslové aplikace, lékařské ozáření, radionuklidové zdroje záření, rentgeny apod.) a spojení na Vás.

V návaznosti na váš předběžný zájem, vás v dostatečném časovém předstihu před termínem kurzu vyzveme k zaslání závazné přihlášky.

Mimořádné termíny Kurzů radiační ochrany podle Atomového zákona :

Ústav nabízí možnost vyhlásit jeho uspořádání za předpokladu splnění podmínky počtu zájemců.

Jiné kurzy a školení v oblasti radiační ochrany, jejichž náplň,  rozsah a délka by vycházely z  potřeby zájemce budou připraveny na základě smlouvy mezi zájemcem a zástupcem SÚRO, v.v.i.

Požadavek na uspořádání takovéhoto Kurzu je potřeba zadat nejméně 6 týdnů před předpokládaným termínem.  
Podmínky účasti vybraných pracovníků a cena  kurzu budou předmětem dohody s organizačním garantem kurzu.

Předběžné informace je možno získat u organizačního garanta kurzů paní Mgr. Věry Matějkové, tel. 226 518 285 nebo na elektronické adrese

Cena kurzu se řídí Ceníkem služeb SÚRO v.v.i.