Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Kurzy radiační ochrany / Termíny kurzů a jak se přihlásit

Termíny kurzů a jak se přihlásit

Řádné termíny Kurzů radiační ochrany pro vybrané pracovníky, organizované Státním ústavem radiační ochrany, v.v.i., v souladu s ustanoveními Atomového zákona, jsou vypisovány zpravidla 2 až 3 ročně.

Další kurz se uskuteční v termínu:

2. 4. 2019 – 4. 4. 2019       příjem přihlášek byl ukončen

vedoucí kurzů: RNDr. Zdeněk Rozlívka
organizační garantka kurzů: Ing. Petra Kadlec Linhartová, tel. 770 135 488

Přihlášení do kurzů -zasláním závazné přihlášky na adresu .

V návaznosti na váš zájem, vás budeme v dostatečném časovém předstihu před termínem kurzu informovat o organizačních záležitostech spojených s kurzem.

 

Mimořádné termíny Kurzů radiační ochrany podle Atomového zákona

SÚRO, v.v.i., nabízí možnost vyhlásit jejich uspořádání za předpokladu dostatečného počtu zájemců. Informace získáte na adrese .

 

Jiné typy kurzů a školení,

jejichž náplň, rozsah a délka by vycházely z potřeby zájemce mohou být připraveny na základě smlouvy mezi zájemcem a zástupcem SÚRO, v.v.i.

Požadavek na uspořádání takovéhoto Kurzu je potřeba zadat nejméně 6 týdnů před předpokládaným termínem.
Podmínky účasti vybraných pracovníků a cena kurzu budou předmětem dohody s organizačním garantem kurzu.

Předběžné informace je možno získat u organizační garantky kurzů Ing. Petry Kadlec Linhartové, tel. 770 135 488 nebo na elektronické adrese

 

Ceny kurzů se řídí Ceníkem služeb SÚRO, v.v.i., zde