Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Kurzy radiační ochrany / Podmínky účasti na kurzech

Podmínky účasti na kurzech

Kurzu  radiační ochrany podle Atomového zákona v SÚRO v.v.i. se může zúčastnit  fyzická osoba, která

  • splňuje požadavky §6 vyhl.č. 409/2016 Sb.. na základní a odbornou přípravu
  • vyplnila a do SURO v.v.i. zaslala přihlášku do kurzů radiační ochrany podle Atomového zákona na adresu: SÚRO v.v.i., Bartoškova 28, 140 00  Praha 4
  • zaplatila  účastnický poplatek podle Ceníku služeb SÚRO v.v.i.

 

Podmínky získání osvědčení

Osvědčení  o účasti na Kurzu radiační ochrany podle Atomového zákona, tj. kurzu ve smyslu usatnovení vyhl. 409/2016 Sb., obdrží účastník kurzu, který

  • splní požadovanou účast na přednáškách (minimálně  80 % stanovené vyučovací doby)
  • vyplní závěrečný test, kterým se  ověřuje rozsah  získaných znalostí