Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Kurzy radiační ochrany / Legislativa

Legislativa

Požadavky na kvalifikaci osob a odbornou přípravu vybraných pracovníků v České republice :

V souladu s mezinárodnímu doporučeními a evropskou legislativou jsou požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu osob, které vykonávají činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, zakotveny v Atomovém  zákoně (tj. v zákoně č. 263/2016 Sb.)  a zejména v jeho prováděcí  vyhlášce č. 409/2016 Sb.

Proč se vyžaduje dobrá úroveň znalosti požadavků radiační ochrany při nakládání se zdroji ionizujícího záření :

Dobrá znalost podmínek radiační ochrany a odborná kvalifikace osob, které se podílejí na činnostech vedoucích k ozáření, je mezinárodními autoritami, například Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA), Světová zdravotnická organizace (WHO), Mezinárodní komise pro radiační ochranu (ICRP), považována za nejvýznamnější součást  optimalizace radiační ochrany a za účinný nástroj pro zvýšení bezpečnosti  radiačních pracovníků a  ochrany všech osob před nežádoucími účinky ionizujícího záření.