Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Kurzy radiační ochrany

Kurzy radiační ochrany

Podzimní kurz radiační ochrany

dle Atomového zákona pro možnost získání zvláštní odborné způsobilosti se uskuteční v termínu:

10. 9. 2019  – 12. 9. 2019       závazná přihláška zde

Přihlášku zašlete na adresu

Podrobnější informace pro účastníky kurzu zde

Organizační garantka kurzu: Ing. Petra Kadlec Linhartová, tel.: 606 954 344

Tajemnice kurzu: Radka Janebová, tel.: 736 483 009

 

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. poskytuje kurzy radiační ochrany pro zájemce nejen z řad odborné veřejnosti

1. Kurzy podle Atomového zákona

Atomový zákon č. 263/2016 Sb. a vyhlášky č. 409/2016 Sb. o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné   bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osob zajišťující radiační ochranu registranta

  • Kurzy pro vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radaiční ochrany
  • Kurzy pro řízení a vykonávání hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření
  • Kurzy pro řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany

 

Mimořádné termíny Kurzů radiační ochrany podle Atomového zákona

SÚRO, v.v.i., nabízí možnost vyhlásit jejich uspořádání za předpokladu dostatečného počtu zájemců. Informace získáte na adrese .

Jiné typy kurzů a školení,

jejichž náplň, rozsah a délka by vycházely z potřeby zájemce mohou být připraveny na základě smlouvy mezi zájemcem a zástupcem SÚRO, v.v.i.

Požadavek na uspořádání takovéhoto Kurzu je potřeba zadat nejméně 6 týdnů před předpokládaným termínem.
Podmínky účasti vybraných pracovníků a cena kurzu budou předmětem dohody s organizačním garantem kurzu.

Předběžné informace je možno získat u organizační garantky kurzů Ing. Petry Kadlec Linhartové, tel. 770 135 488 nebo na elektronické adrese

2. Další typy kurzů

       Nabízíme uspořádání pro zájemce kurzy nebo školení jejichž náplň,  rozsah a délka by vycházely z  potřeby zájemce.

       Například :

  • Opakovací  a rozšiřovací kurzy pro osoby se  zvláštní odbornou způsobilostí – zaměření na novou legislativu, možnost rozšíření znalostí a praktického provádění vybraných metod radiační ochrany,
  • Kurzy pro radiační pracovníky – kurz je možné připravit pro držitele povolení, který má zájem nechat vyškolit své zaměstnance v základní problematice metod radiační ochrany
  • Kurzy a školení  pro administrátory a management státní správy, zdravotnických zařízení a dalších subjektů, pro pracovníky s gescí péče o životní prostředí,  a havarijní připravenosti
  • Vyžádané semináře k aktuálním otázkám radiační ochrany (například mimořádné události, Fukušima atd.)