Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Kurzy radiační ochrany

Kurzy radiační ochrany

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. poskytuje kurzy radiační ochrany:

1. Kurzy podle Atomového zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky č. 409/2016 Sb. o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné   bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osob zajišťující radiační ochranu registranta

  • Kurzy pro vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radaiční ochrany
  • Kurzy pro řízení a vykonávání hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření
  • Kurzy pro řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany

2. Další kurzy

       Nabízíme uspořádání pro zájemce kurzy nebo školení jejichž náplň,  rozsah a délka by vycházely z  potřeby zájemce.

       Například :

  • Opakovací  a rozšiřovací kurzy pro osoby se  zvláštní odbornou způsobilostí – zaměření na novou legislativu, možnost rozšíření znalostí a praktického provádění vybraných metod radiační ochrany,
  • Kurzy pro radiační pracovníky – kurz je možné připravit pro držitele povolení, který má zájem nechat vyškolit své zaměstnance v základní problematice metod radiační ochrany
  • Kurzy a školení  pro administrátory a management státní správy, zdravotnických zařízení a dalších subjektů, pro pracovníky s gescí péče o životní prostředí,  a havarijní připravenosti
  • Vyžádané semináře k aktuálním otázkám radiační ochrany (například mimořádné události, Fukušima atd.)