Program zasedání 29.11.2022

  1. 177Lu provádění terapie a výchozí podmínky terapie – shoda na připravovaném dokumentu
  2. Potřeba specifikace a ujasnění části vyhlášky: 99/2012 sb. Příloha 1. část II. nukleární medicína - pojmem "low dose CT“ (lokalizačně atenuační)
  3. Aktuální nedostatek radiofarmak, omezené a rušené dodávky
  4. Ukončení projektu TITOSUJB907
  5. Různé