Nacházíte se zde: Úvod

Aktuality :

V současné situaci jódové tablety nepotřebujete

V případě úniku radioaktivních látek v důsledku radiační havárie jsou nejvýznamnějšími radionuklidy podílejícími se na dávce inhalací radiojódy. V současné situaci žádné riziko ozáření radiojódem nehrozí,

V současné situaci jódové tablety nepotřebujete - Více...

Radiační situace v České republice je obvyklá

Radiační situace na území ČR nevykazuje žádné neobvyklé hodnoty.

Radiační situace v České republice je obvyklá - Více...

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. obdržel cenu TA ČR

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. obdržel cenu TA ČR

Zástupci Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., Centra výzkumu Řež s.r.o. a ÚJV Řež, a. s. obdrželi cenu TA ČR v kategorii GOVERNANCE za spolupráci na projektu Výpočtový model pro termomechanické chování palivového proutku se zahrnutím degradačních procesů pokrytí jaderného paliva.

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. obdržel cenu TA ČR - Více...

Zemřel bývalý ředitel SÚRO Ing. Radim Filgas

Zemřel bývalý ředitel SÚRO Ing. Radim Filgas

Se zármutkem oznamujeme, že ve čtvrtek 25. listopadu 2021 zemřel náš milý kolega a bývalý ředitel SÚRO Ing. Radim Filgas.

Zemřel bývalý ředitel SÚRO Ing. Radim Filgas - Více...

Seminář k projektu „Centrum pro podporu obyvatelstva pro případ  skutečného nebo domnělého vzniku mimořádných jaderných a radiačních  událostí“

Seminář k projektu „Centrum pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého vzniku mimořádných jaderných a radiačních událostí“

Dne 24. 11. 2021 se konal odborný seminář pro inspektory SUJB zaměřený na prezentaci pilotních výsledků výzkumu Centra pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého vzniku mimořádných jaderných a radiačních událostí.

Seminář k projektu „Centrum pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého vzniku mimořádných jaderných a radiačních událostí“ - Více...

Seminář Národní radiační havarijní plán

Seminář Národní radiační havarijní plán

Dne 4. 11. 2021, Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany (SÚRO, v. v. i.) uspořádal v pražském Lékařském domě odborný seminář zaměřený na prezentaci „Národního radiačního havarijního plánu“ (NRHP).

Seminář Národní radiační havarijní plán - Více...

SÚRO obdrželo Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu za rok 2021

SÚRO obdrželo Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu za rok 2021

Dne 30. září 2021 předal první náměstek vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání JUDr. Ing. Jiří Nováček Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2021 řešitelskému týmu SÚRO, v. v. i. a NUVIA a.s.

SÚRO obdrželo Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu za rok 2021 - Více...

Infoportál RMU

SÚRO provozuje Informační portál pro radiační mimořádné události.

Na něm najdete jak informace týkající se aktuální radiační situace, tak i různé články, odkazy na další informační zdroje a odpovědi na vaše otázky

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

je veřejnou výzkumnou institucí zabývající se odbornou činností v oblasti ochrany obyvatelstva Bartoškova 28před ionizujícím zářením.

Sídlo našeho ústavu je v Praze, Bartoškova 28, 140 00 Praha 4.

Více ...

Výzkumná činnost

ústavu je orientována na výzkum ochrany před ionizujícím zářením, včetně zajištění infrastruktury tohoto výzkumu a to v oblastech:

  • - bezpečnostního výzkumu
  • - výzkumu radiační monitorovací sítě a výzkumu expozic umělým zdrojům ionizujícího záření
  • - výzkumu lékařské expozice
  • - výzkumu expozice přírodním zdrojům radioaktivního záření

Více ...

Kurzy radiační ochrany

SÚRO působí ve vzdělávání v oblasti radiační ochrany formou e-learningových, prezenčních i online kurzů. 
Pořádáme kurzy odborné přípravy pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany a kurzy další odborné přípravy.

Kurz odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany se bude konat 5. – 7. dubna 2022 prezenční formou.

Více ...

Radiační monitorovací síť

Radiační situace na území ČR je zjišťována především pomocí Radiační monitorovací sítě (RMS). Jejím řízením je pověřen
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Vedle něho, tj. jeho Regionálních center (RC) a Státního ústavu radiační ochrany (SÚR
OdberAerosolu_v_SURO.jpgO) a držitelů povolení k provozu jaderných zařízení, se na činnosti RMS podílejí organizace ....

Více ...

Radon a přírodní ozáření

Přírodnímu ozáření byly organismy vystaveny odjakživa a do značné míry nevyhnutelně. Dávky obyvatelstvuToto ozáření je přitom nerovnoměrné - některé skupiny osob na Zemi jsou ozářeny dávkami, které o jeden až dva řády převyšují světový průměr a ve výjimečných případech jsou na samé hranici dávek pro deterministické účinky záření.

Více ...

Lékařské ozáření

je definováno jako vystavení pacientů ionizujícímu záření v rámci jejich lékařského vyšetření nebo léčby.

Tato definice přijatá zákonem č.18/1997 Sb.(tzv. atomový zákon) byla, v souladu s požadavky Směrnice rady EU 97/43 Euratom o ochraně zdraví osob v souvislosti s lékařským ozářením, ...

Více ...

Systém kvality ústavu

je založen především na akreditaci Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Předmětem akreditace je měření obsahu radionuklidů ve výrobcích, surovinách, stavebních a odpadních materiálech, vzorcích potravního řetězce, vodě a dalších složkách životního prostředí a stanovování dozimetrických veličin a aktivity radonu pro potřeby radiační ochrany.

Více ...

Občanské monitorovací sítě

RAMESIS - Radiační měřící síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí.

Aplikace RAMESIS

Informační portál